Наука

5G мрежата не е опасна за човешкото здраве

Макар вече 5G технологията да навлиза масово, да се създават все повече нови устройства, които могат да я използват, а покритието се увеличава, все още изпитваме много притеснения около тази нова технология. Това притеснение сякаш се усили особено много по време на настоящата пандемия и кампанията за масово ваксиниране, при която ваксините се обвързаха по някакъв странен начин с 5G технологията…

Преди почти точно 1 година написах доста информативна статия, която разглежда различни проучвания относно влиянието на mmWave вълните (5G) върху живата материя (Линк). Оказва се, че тези вълни нямат йонизиращо действие (очаквано и обяснимо), имат доста ниска проницаемост и единственият ефект, който могат да причинят е съвсем леко и неусетно да повишат повърхностната температура на локално ниво. Най-големият риск би бил за очите, чиято повърхност би могла да се дехидратира.

5G мрежата  ще използва много по-високи честоти от сегашните масови комуникации. Най-често използваните ще са в диапазона 20 – 26 GHz. Тази технология се нарича още mmWave. Разбира се могат да се използват и по-високи честоти до 300 GHz. Характерното за тези вълни е, че те имат много ниска проницаемост, по което се различават от йонизиращото лъчение. Именно това е и най-голямата слабост на технологията – покритието. Вече дори има шеги, че всички дървета трябва да се изкоренят, ненужните сгради да се унищожат, а мрежата трябва да е много гъста и наситена, за да има добро покритие. Плътните обекти по пътя на вълната ще отразяват вълните. Но това означава и нещо друго важно – вълните имат ниска проницаемост и в човешкото тяло. Те не могат да проникнат дълбоко в кожата, да преминат през костите, а това означава, че вътрешните органи и мозъка са в безопасност. Въпреки това се наблюдава топлинен ефект. Лъчението е възможно да повиши до някаква степен повърхностната температура на кожата. Този ефект може да се наблюдава и по повърхността на очите и трябва да бъде изследван.

http://6nine.net/2020/04/11/5g/

Преди дни в престижния научен журнал Nature бяха публикувани 2 обзорни научни статии, които стигат до извода, че всички стотици направени изследвания по темата не откриват аргументи, които категорично да доказват, че 5G е опасно за човешкото здраве.

Първото мащабно обзорно изследване се базира на анализ на 138 други самостоятелни проучвания. Изследванията, фокусирани върху облъчването с mmWave, което е не по-високо от допустимите максимални норми, разглеждат различни ефекти върху живата материя. Генотоксичността например е изследвана чрез популярния комет анализ. Чрез този метод проведените висококачествени изследвания не откриват увреждане на генетичния материал на кожни клетки (не са посочени точно кои). Други изследвания са търсили хромозомни аберации (увреждания) като маркер за генетоксичност. В този случай има противоречиви резултати, които не са били и възпроизвеждани, което показва, че по-скоро изводите, които можем да си направим от тези изследвания, няма да са обективни и консенсусни.

Провеждани са и изследвания как mmWave влияят върху пролиферацията на бактериални, дрождеви и тумурни клетки. Различни арменски и руски групи учени са правили изследвания върху деленето на бактериални Е. coli клетки и на някои дрождеви клетки, но в тези изследвания са установени методически грешки. Знае се например, че тези вълни основно причиняват повишаване на температурата, а микроорганизмите са чувствителни дори на малки температурни промени. Факторът температура не е контролиран в тези изследвания, а това поражда въпроса дали промените в пролиферацията не са в следствие на промяната на температурата, а не конкретно на лъчението. С други думи и от тези изследвания не могат да се направят категорични изводи. Интересното при туморите е, че лъчите са показали по-скоро антитуморен ефект, което по-скоро е свързано с медицинското приложение на това лъчение.

Има проведени изследвания, които изучават какво е влиянието на 5G вълните върху генната експресия на клетки чрез наблюдение на експресия на гени свързани със стреса. Повечето изследвания докладват, че не са наблюдавани никакви негативни промени.

Изследвано е и влиянието на вълните върху свойствата на биологичните мембрани. Установени са промени в пропускливостта, формата, морфологията и структурата на изкуствено създадените мембрани, но за пореден път факторът температура не е контролиран, което се счита за методическа грешка.

В ревюто е разгледано и единственото in vivo изследване, което изследва дали вълните стимулират развитие на онкологични заболявания. Положителното е, че резултатите показват, че 5G не причинява рак. Описано е и единственото проучване, което разглежда ефектите на 5G вълните върху сперматозоидите. Не са открити някакви негативни ефекти.

Освен всички лабораторни изследвания, това ревю разглежда и масови епидемиологични изследвания, които са базирани основно на радарно облъчване с вълни, близки до 5G. Описани са резултатите на 3 мащабни изследвания на военни, изложени на радарно облъчване, но данни, доказващи, че лъчението причинява онкологични заболявания или други заболявания не са открити.

На база на разгледаното огромно количество данни в тези две ревюта може да се стигне до заключението, че не може да се открие негативен ефект при облъчване с mmWave вълни в количества под допустимите максимални дози. Въпреки това изследванията относно безопасността ще продължат.


Цитирана литература:

  1. Karipidis, K., Mate, R., Urban, D. et al. 5G mobile networks and health—a state-of-the-science review of the research into low-level RF fields above 6 GHz. J Expo Sci Environ Epidemiol (2021). https://doi.org/10.1038/s41370-021-00297-6
  2. Wood, A., Mate, R. & Karipidis, K. Meta-analysis of in vitro and in vivo studies of the biological effects of low-level millimetre waves. J Expo Sci Environ Epidemiol (2021). https://doi.org/10.1038/s41370-021-00307-7
Хареса ли ти тази статия? Може да подкрепиш biologist чрез Patreon!
Become a patron at Patreon!
Share this Story
Load More Related Articles
Load More By biologist
Load More In Наука

Facebook Comments

Check Also

Приемът на никотинамид (NR или NMN) е безсмислен и няма да ви направи по-млади

През последните години изключително голяма популярност придобиват хранителни ...

Patreon

Ако харесвате съдържанието на biologist, може да го подкрепите чрез Patreon.!
Become a patron at Patreon!

Facebook