Наука

Мащабни вятърни паркове се нуждаят от повече земя и влияят по-силно върху климата от смятаното

Ако харесвате тази статия, можете да подкрепите блога и "Наука и критично мислене" в Patreon. Become a Patron!

Соларните панели и вятърните перки често са описвани като почти вълшебен източник на енергия, който е безусловно безвреден за околната среда, но безплатен обяд на този свят няма и всичко си има цена. Почти никога не се говори за производството на самите съоръжения, извличането на самите материали, от които са произведени, а преди броени дни стана ясно, че количеството на консумираните свободни територии и влиянието им върху климата са били силно подценявани.

Целта на тази статия не е да обясни колко са лоши „зелените“ източници на енергия, а да напомни, че когато се правят държавни и дори световни енергийни политики, важно е да се направят рационални оценки на всички варианти и да се избере най-подходящият. Вече трябва на всички да е ясно, че не винаги „зеленото“ е „зелено“.

През октомври са публикувани две статии в журналите Environmental Research Letters и Joule. Изследователи от Харвард са открили, че преминаването към вятърна и слънчева енергия в САЩ би имало нужда от 20 пъти повече земя от смятаното досега. А ако подобни големи паркове се построят, това би довело до покачване на средните температури в и около заетата територия с 0,24 °C. Да си припомним, че към момента свободните земи са изключително оскъден ресурс, който не би трябвало да се ползва за индустриални цели, а за разумно производство на храна или просто да си останат диви, за да не се унищожават цели екосистеми.

Без съмнение тези технологии са по-екологични от грубото изгаряне на фосилни горива, но все пак трябва да се оценят абсолютно всички налични алтернативи и да се прецени коя е най-подходяща.

Първо високомащабно наблюдение на вятърната енергийна плъност не отговаря на очакваните добиви, защото не взима предвид взаимодействията между турбините и атмосферата като важен фактор.

Първо високомащабно наблюдение на енергийната плътност на вятърните централи не отговаря на очакваните добиви, защото не се взима предвид взаимодействията между турбините и атмосферата като важен фактор.

В предишни проучвания същият екип доказва, че реално ефективността на турбините в големи паркове е надценена, защото тогава се наблюдава феномена „вятърна сянка“. В големи паркове турбините от първите редици поглъщат голяма част от енергията на вятъра и съответно остава все по-малко от нея за турбините от втори и всеки последващ ред. Това означава, че всяко едно устройство трябва да бъде много внимателно поставяно на определени места, а това означава и по-голяма консумация на свободни площи.

Друго важно откритие е, че прогнозните добивани количества енергия са много по-високи от реалните. Енергийната плътност (произведената енергия разделена на заетата площ) на вятърните ферми е 100 пъти по-ниска от теоретично очакваното. Слънчевите ферми произвеждат 10 пъти повече енергия от вятърните, но отново много по-малко от предполаганото.

Проучването показва и че мащабни зелени централи на енергия не просто биха консумирали повече земя от очакваното, но  биха повлияли и върху локалния климат. За целта е създаден модел, при който са покрили 1/3 от континенталната територия на САЩ, за да се произведе достатъчно зелена енергия, която да задоволи потребностите към момента. Средно температурите в тези територии се покачват с 0.24 °C, но най-значимо е покачването през нощта – 1.5 °C. Това се дължи на факта, че механичното движение на турбините активно смесва атмосферния въздух до земята с по-горните слоеве. Трябва да се подчертае, че това не е единственото проучване, което описва подобно наблюдение, а едно от десетките.

Авторите подчертават още, че влиянието на парковете върху климата се случват моментално, а самите ползи от редуцирането на въглеродните емисии нарастват и се натрупват бавно с годините.

Тези две проучвания не трябва да се приемат като критика към зелените централи, а по-скоро като информация, която трябва да се знае и да се разбие вярата, че съществува нещо, което не оказва никакво негативно влияние върху околната среда. Това, което трябва да се прави е да се инвестира проучване и развитие на нови технологии за добив на енергия, на огромно количество енергия и с по-малко негативно влияние върху околната среда.

Проучвания:

1) Lee Miller and David Keith. 10/4/2018. “Observation-based solar and wind power capacity factors and powerdensities.” Environmental Research Letters, 13. Full Text Version

2) “Climatic Impacts of Wind Power” Joule (2018). DOI: 10.1016/j.joule.2018.09.009 , https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(18)30446-X

Хареса ли ти тази статия? Може да подкрепиш biologist чрез Patreon!
Share this Story
Load More Related Articles
Load More By biologist
Load More In Наука

Facebook Comments

Check Also

The backlash effect: Костя Копейкин

Да се къпеш в обществена любов не е ...

Patreon

Ако харесвате съдържанието на biologist, може да го подкрепите чрез Patreon.!

Facebook

Инстаграм