Наука

Убийствено невежество: Отец Евгений срещу медицината

Чували ли сте за новите апостоли на промяната? Това са най-често млади хора с много лоша представа за миналото, които имат целта да върнат този нов и грешен свят отново в славните времена, които не са виждали, от изминалите десетилетия и дори векове. Те отричат всичко постигнато през последния век, отричат прогреса, отричат всичко, което не разбират (а то е много) и дори с груба сила са готови да върнат по-простото минало. Модерните апостоли отричат прогреса, целят регрес, но битките се водят с инструментариума на новото време – интернет, модерни комуникационни канали, електронни медии, мобилни устройства. Невежеството ги кара да смятат, че знаят всичко, борят се за доброто, но (може би) неумишлено подготвят населението да страдания. По делата ще ги познаете…

Войната между религията и науката е вековна. Науката всъщност има една единствена цел – да отговори на въпросите, които вълнуват хората, а отговорите са много по-добри и изчерпателни от тези на религиите. Това прави религиозните лидери агресивни, което се вижда и от множеството актове на зверско насилие срещу невинни хора и учени. Науката и знанието са били заглушавани в тези мрачни времена. Тези дни един от двамата братя свещеници със спортна репутация поде война и срещу превантивната медица – Евгений от Сливен. По традиция различните религии имат доста рестриктивни мерки към различни медицински процедури. Някои течения не допускат кръвопреливане (което може да е смъртоносно решение), консервативните християни са агресивни към абортите и in vitro процедури, а сливенските свещеници явно се противопоставят на ваксините.

Поради някаква странна причина, религиозните представители отказват да изпълняват стриктно задълженията си. Тяхна задача е да бъдат духовни водачи, но само на хората, които са ги припознали. Те трябва да им дават помощ и подкрепа, но и да са смирени, а не агресивни и арогантни. Все по-често тези хора протягат ръка към властта и се опитват да диктуват дневния ред. Понякога се намесват пряко в управленски решения, опитват се да променят образователната система, анатемосват публични личности и очевидно пряко се намесват в медицината. Проблемът, не е в това, че отец Евгений е дал интервю за неизвестна медия. Проблемът е, че той разпространява неистини с авторитета на църквата, която стои зад него. Всяка намеса в религиозните дела от външни лица строго се критикува, затова нека свещениците не се намесват в области, които са прекалено далечни от техните компетенции.

Aргументите

Untitled

Първият аргумент на Евгени (светско име) може да се обобщи с едно кратко изречение – “Ваксините са виновни за високата смъртност”. Разбира се това не е вярно, което ще стане видно от по-долу посочените данни. Единственото вярно твърдение е, че наистина смъртността в България е една от най-високите. Но какво можем да очакваме, когато се намираме и на дъното на икономическите класации? Трябва да се спомене, че смъртността се дължи и на множество лични избори, които правим всеки ден и фактори на средата – прекомерна злоупотреба с рискови субстанции (цигари, алкохол), лоши условия на околната среда (най-вече опасен въздух), рисково поведение, лоша навици относно безопасност на труда и естествено лоша превенция (никакви ваксини, никаква диагностика и гордото – не съм стъпвал на лекар от години).

Що се отнася до смъртността, тя е висока! Но според именно докладите на Европейския съюз, ваксините не са причина. Причина не са и редица опасни инфекциозни заболявания, защото все още черпим ползите от стадния имунитет, който бе създаден с мащабните ваксинационни кампании от миналото. Имунитет, който ще изчезне, ако антивакс модата се разпространи. Най-масовите убийци, според статистиката, са именно заболявания на сърдечно-съдовата система (около 1400 смъртни случая за 100 000 население през 2014 година). Починалите от подоби причини са толкова много в България, че можем да поставим рекорд в Европа (в Беглия починалите са около 300).  Следващите масови убийци са всякакви злокачествени заболявания, които са по-скоро свързани с напрдналата възраст, защото стойностите в различните страни са относително еднакви, ако приемем естествените вариации (Източник 1).

А какво можем да кажем за децата? В този случай Евгени отново не изказва обективната истина. Според европейската статистика през 2005 година смъртността сред децата на възраст 0 – 14 години в България е била над 100 за всеки 100 000 души (1 на 1000). През 2015 година смъртността рязко спада почти два пъти до около 60 на 100 000 души (0.6 на 1000) – тоест 10 пъти по-малко от цитираните стойнисти от свещеника. Въпреки това рязко редуциране, смъртността наистина остава сред най-високите в ЕС. Трябва и да се отбележи, че ако очакваната продължителност на живот на новородените през 2005 година е била около 72 години, то през 2015 очакваната продължителност се увеличава до почти 75 години. Интересен е фактът, че ако през 1965 г. смъртността при новородените е била над 30/1000, то през 2015 е под 10/1000. Все още стойността е висока, но редукцията се дължи на ваксините и напредъка на медицината. Най-важният аргумент срещу думите на Евгений е, че смърттните случаи сред бебетата се дължат на процеси и увреждания по време на самата бременност, а инфекциозните състояния вече почти не отнемат животи. Това се дължи именно на ваксините, превенцията и хигиената. В миналото инфекциите са били основен риск, който е застрашвал децата до навършване на пълнолетие, а не само през първата година от живота им. (Източник 2)

Разбира се не трябва да се изненадваме от разминаванията между думите на този човек и реалността, защото все пак той не е компетентен по темата, а просто спекулира, за да се защити и да се докосне до чувствата на хората.

Untitled1

От цитираните данни на ЕС става повече от ясно, че смъртността не е проблем на демографията, защото тя намалява. Смъртността от ваксини е дори още по-абсурден аргумент. Проблемите са по-скоро в миграцията и ниската раждаемост. Не е ясно и какво общо имат ваксините с описаните хронични заболявания. Във ваксините дори няма “атипични клетки”. Това твърдение е на база прочетена статия в интернет или с други думи – недостоверна информация. Свещеникът в този случай просто разпространява фалшиви новини, които създават паника сред населението.

Евгений директно застава срещу науката. Опитва се да наложи насилствено личното си мнение върху реалните данни и сякаш пренебрежително отрича мнението на занимаващи се с наука, тези “за които тя е Бог”. Ако бяхме в доброто старо минало, тези хора щяха да бъдат гонени от инквизиторите? Специалистите не твърдят, че ваксините се справят с общата, тотална смъртност, а силно редуцират опасните инфекциозни заболявания, които са ни тормозили в миналото, а това е видимо от статистическите данни.

Но защо в някои страни ваксините са пожелателни? Много хора не могат да разберат тази иначе проста концепция. Когато ваксините са свършили своята “работа” в определена територия, когато новорегистрираните инфектирани от конкретно инфекциозно заболявания са под приемливия минимум, когато рисковете са редуцирани, тогава ваксините от задължителни стават въпрос на личен избор, но с препоръчителен характер. Във Франция рисковете бяха силно редуцирани в продължение на години, но постепенно започнаха да се появяват случаи на иначе забравени заболявания. Това се дължи на мигрантските потоци, липсата на превенция и липса на адекватно лечение. От 2018 година Франция добавя още 8 задължителни ваксини и така общият им брой става 11. Без ваксини там децата нямат право на образование и други социални стимули. Отново Евгений не казва истината. (Източник 3)

Този коментар е проява на една популярна логическа заблуда – позоваване на личен опит, анекдотни аргументи. Личният опит в този случай не е от значение. Когато става дума за медицина и превенция, от значение само са фактите, установени чрез богата представителна извадка, а не от единични лични истории. Противно на масовото мнение, създаването на поколение не те прави експерт по отглеждане на деца или по педагогика. Все още много родители смятат, че здравият бой и страхът възпитват. Да се вслушаме ли в подобен опит? Ако имате нужда от информация за религиозни ритуали – попитайте Евгени. Ако искате компетентно мнение по медицина – говорете с реален лекар.

Евгений изказва смелата теза, че Англия, Фраанция и Турция ни тровят с ваксини. Това е атака с биологични оръжия, която цели да редуцира населението ни. Отново няма факти, а просто некомпетентни и леко фанатични лични мнения. Свещеникът прави друга груба грешка, която много хора допускат. Той бърка личната си неосведоменост, бедната общо култура по конкретен казус със наличните знания на други хора и дори цялото общество. Или с други думи – аз не знам какво има във ваксините, значи всички не знаят. Всъщност съдържанието е всеизвестно на всички, а качественият контрол на подобни продукти е повече от строг, което трябва да ни накара да се чувстваме спокойни и да не вярваме на лъжите на некомпетентни хора.

За мен е необяснима проявата на висша форма на егоизъм от един свещеник. Да искаш да изпратиш неваксинираното си дете при останалите в детска градина, което би застрашило тяхната безопасност, е проява на егоистична безотговорност.

За пореден път оставам изключително разочарован от представителите на православната църква. Те не спазват своята така пропагандирана смиреност и не се страхуват да разпространяват лъжи. Наистина е притеснително, че подобни хора не си дават сметка колко е опасно да разпространяваш подобни лъжи, когато зад теб стои огромна, национална институция, която придава на всяка изказана дума силен заряд, с което може да се пивлияе негативно на много хора – те да повярват на една лъжа.

Ако един ден в България се възкреси иначе забравена отдавна инфекция, която подлежи на превенция, Българската православна църква и конкретно Евгений биха ли поели отговорността?

Вместо Евгений да пита “Има ли ваксина, която мога да избегна?”, нека попита “Има ли заболяване, на което съм готов да изложа децата и да рискувам техния живот?”.

Цитирана литература:

1) Eurostat. Causes of death statistics. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Causes_of_death_statistics

2) Eurostat. Being young in Europe today – health. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Being_young_in_Europe_today_-_health

3) Jeremy K. Ward, James Colgrove, Pierre Verger,Why France is making eight new vaccines mandatory,Vaccine,Volume 36, Issue 14,2018,Pages 1801-1803,ISSN 0264-410X,https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2018.02.095.

4) Как ваксините промениха България? 

Цитирано интервю – http://www.slivenpress.bg/%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E/26377-%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A6-%D0%95%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%99-%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%A9%D0%A3-%D0%9D%D0%90%D0%A1-%D0%A1%D0%95-%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%98-%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%90-%D0%9D%D0%95-%D0%92%D0%90%D0%9A%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%95-%D0%94%D0%95%D0%A6%D0%90%D0%A2%D0%90-%D0%A1%D0%98

Хареса ли ти тази статия? Може да подкрепиш biologist чрез Patreon!
Become a patron at Patreon!
Share this Story
Load More Related Articles
Load More By biologist
Load More In Наука

Facebook Comments

Check Also

Приемът на никотинамид (NR или NMN) е безсмислен и няма да ви направи по-млади

През последните години изключително голяма популярност придобиват хранителни ...

Patreon

Ако харесвате съдържанието на biologist, може да го подкрепите чрез Patreon.!
Become a patron at Patreon!

Facebook