Наука

Бактерии, които продуцират чиста електроенергия

Ако харесвате тази статия, можете да подкрепите блога и "Наука и критично мислене" в Patreon. Become a Patron!

Какво представлява храненето? Набавяне на нужните вещества за поддържане на метаболитна активност, изграждане и обновяване на клетките. За осъществяването на всичко това от храната се набавят източници на въглерод (като въглехидрати и мазнини), азот (протеини и неорганични съединения) и други елементи. Но има нужда и от енергия, която някои организми си набавят от фотони (фотосинтеза), други чрез химични реакции (хетеротрофен метаболизъм), а трети чрез по-екзотични методи. Наскоро бяха открити бактерии, които могат да консумират енергия в чист вид – електричество и такива, които могат да я продуцират и предават.

Въпросните бактерии се намират в кални местообитания на не малка дълбочина (все пак почвата е първоизточник на микроорганизмите). Когато  консумират органична материя в безкислородни условия, те продуцират въглероден диоксид, протони и електрони. Чрез електрохимично активни протеини, които са инкрустирани в клетъчната мембрана, някои бактерии могат директно да пренесат електроните в електропроводими материали, при което се продуцира електричество, което може да бъде използвано. Този процес се нарича микробна електрогенеза и може да е в основата на нов зелен метод за добив на енергия. Самият процес не трябва да ни изненадва, защото и ние хората постоянно управляваме приток от електрони. Когато консумираме въглехидрат (и не само), от него се отделят множество електрони, които чрез дихателни вериги се „закачат“ към вдишания кислород. Кислородът е техен краен акцептор. Затова ние продуцираме въглероден диоксид, а не насищаме околната среда с електричество (електрони).

Електрогенните бактерии се намират в множество анаеробни среди, включително речни седименти, езера и морета. Най-добре са охарактеризирани са родовете Geobacter и Shewanella. Представителите на този род се прикрепят към железни и минерални частици в седиментите.

Бактериален екстрацелуларен електронен трансфер може да бъде използван за конвертиране на химична енергия в електрическа чрез специални горивни клетки. Такъв вариант е микробната горивна клетка (MFC), в която бактериите продуцират електроенергия чрез окисляване на органична материя – например отпадни води. Клетката се състои от два сектора – катоден и аноден, които са разделени от мембрана, която е селективна за положително заредени йони. При анода „горивото“ се окислява от микроорганизмите, които генерират електрони и протони. Електроните се пренасят в катодния сектор чрез външна преносна верига, а протоните преминават свободно през мембраната.

Горивните клетки могат да бъдат поставени в естествени местообитания, където почвата и растенията ще предоставят естествен субстрат за генериране на чиста енергия, а процесът ще е почти непрекъснат.

Перспективите за пречистване на водоизточници са също големи. Към момента отпадни води се третират чрез аеробни микроорганизми, които генерират огромно количество биомаса и се нуждаят от не малко количество кислород. Това е проблем. В сравнение повечето анаеробни бактерии генерират малко биомаса (което е плюс), но отделят метан – парников газ. Новооткритите електробактерии обаче са идеални кандидати за екологично пречистване на води – генерират малко количество маса и чиста електроенергия.

Интересна е и възможността за създаване на биомашини, които да извършват определено, желано от нас действие, а енергията за него да се самопроизвежда от наличния органичен субстрат.

Тези бактерии могат и да ни помогнат да установим какъв е минимумът енергия, който е нужен за поддържане на живот.

Това направление е ново, бурно развиващо се и обещава да промени начина, по който произвеждаме енергия.

Хареса ли ти тази статия? Може да подкрепиш biologist чрез Patreon!
Share this Story
Load More Related Articles
Load More By biologist
Load More In Наука

Facebook Comments

Check Also

The backlash effect: Костя Копейкин

Да се къпеш в обществена любов не е ...

Patreon

Ако харесвате съдържанието на biologist, може да го подкрепите чрез Patreon.!

Facebook

Инстаграм