Наука

Speakgreen – проект за млади еколози

От няколко години Младежки дом Пазарджик и сдружение „Младежки дейности“ работят  в контекста на европейската политика за подобряване качеството на живот на младите хора чрез развиване на трайна потребност от здравословен и природосъобразен начин на живот. Дейността ни в тази насока получи финансова подкрепа от TELUS International чрез проекта SPEAKGREEN. Целта е да привлечем вниманието на подрастващите към  проблемите на околната среда.

Проектът ще се реализира в периода от 15 септември до 15 ноември.

Дейностите са обединени в четири панела: „Екоигри за тийнейджъри“„Ленд арт – младежка креативност в природна среда“ , в които ще работят тийнейджъри на възраст 12-18 години и „Екосапиенс –  човекът и биоразнообразието в природа“, „Изкуството и климатичните промени – анимационна лаборатория“, в които ще се занимават деца на възраст 7 – 11 години.

Дейностите, включени в панела „Еко игри за тийнейджъри“ ще допринесат за екологичното  възпитание  и  образование  на  младите хора, което  е  пряко  свързано  с разбирането и грижата за бъдещето на планетата. Участниците ще  развиват  съвременен тип мислене и поведение, адекватни на измененията в климатичните условия и стила на живот и гарантиращи уважение и грижа за природата. Наш партньор е организацията Био Игри в София, която дългогодишно развива дейности за деца и младежи в сферата на науката.

В панел   „Екосапиенс –  човекът и биоразнообразието в природа“ участниците ще получат нови знания за биоразнообразието в природата на България; за застрашените екосистеми и пагубните последици от човешката дейност за изчезването на редица растения и животни. Ще осъзнаят, че биологичното разнообразие е жизненоважно за безброй човешки дейности и в крайна сметка нашият живот е немислим без природата. Наши партньори са различни организации и личности, с които сме си сътрудничили и си сътрудничим към днешна дата свързани с изкуството и екологичното образование.

Чрез работата си в двата панела „Ленд арт – младежка креативност в природна среда“ и „Изкуството и климатичните промени – анимационна лаборатория“  участниците ще направят своите артистични послания за природосъобразен начин на живот към младите хора и към общността.

Участниците ще се запознаят с Ленд арт като една  много артистична тенденция за търсене на нови материали и места за практикуване и показване на изкуство.  Ще се научат да изследват потенциала на пейзажа и околната среда като място и материал. Ще създадат своите творби – скулптурни и инсталационни форми,  работейки в екип. Вместо да изобразяват природата, творците я използват директно в своята работа. Фотографията е интегрална част от ленд арта. Веднага след създаването на произведението то се заснема и самата снимка вече става произведение или поне част от произведението, която може да бъде споделена с други хора и става средство за комуникация. Партньор по тази дейност ще бъде Център за неформално образование и културна дейност Алос.

Анимационният филм, създаден в анимационна лаборатория е другият продукт, който ще бъде представен пред общността и разпространен като резултат от проектната дейност. Отново ще работим със специалисти, аниматори и художници на анимационни филми.

Целевата група, към която е насочен проектът, са деца и младежи на възраст от 7 до 18 години. Те са основните преки участници в проектните дейности. Целевата аудитория,  която ще бъде привлечена при реализацията на дейностите и разпространението на резултатите също попада в голямата си част в този възрастов диапазон.

Дейностите, включени в проекта ще генерират положително и дълготрайно въздействие върху участниците след затваряне времевите граници на проекта. Осъзнали веднъж значението на здравословния и природосъобразен начин на живот за личното им развитие и благополучие те ще продължат да градят своя живот в унисон с опазване на природата и ще развиват същите потребности у своето обкръжение.

Европа има силни закони за защита на природата, но те трябва да се спазват на практика и точно тук е ролята на гражданското общество да изисква и да бъде непримиримо с нарушителите.

За нашата организация това е шанс да  натрупаме опит в областта на екологичното възпитание, който ще се превърне в основа на последващи дейности за подобряване качеството на живот в общността чрез  развиване на съвременен тип мислене и поведение – адекватни на измененията в климатичните условия и стила на живот.

Проектът е инвестиция в изграждането на екосъзнание у подрастващите. Изграждането на екосъзнание у подрастващите и осъзнаването на  личната отговорност и значимост за подобряване качеството на живот в общността чрез запазване на екоравновесието е процес, който изисква сътрудничеството на много хора и институции.

Младежки дом Пазарджик ще бъде партньор при реализацията на проекта. Той ще предостави материална база и технически ресурси за извършването на проектните дейности.

Всяка актуална информация ще бъде публикувана на фен страницата във Фейсбук – SPEAKGREEN.

Хареса ли ти тази статия? Може да подкрепиш biologist чрез Patreon!
Become a patron at Patreon!
Share this Story
Load More Related Articles
Load More By biologist
Load More In Наука

Facebook Comments

Check Also

Приемът на никотинамид (NR или NMN) е безсмислен и няма да ви направи по-млади

През последните години изключително голяма популярност придобиват хранителни ...

Patreon

Ако харесвате съдържанието на biologist, може да го подкрепите чрез Patreon.!
Become a patron at Patreon!

Facebook