Наука

Speakgreen – проект за млади еколози

Ако харесвате тази статия, можете да подкрепите блога и "Наука и критично мислене" в Patreon. Become a Patron!

От няколко години Младежки дом Пазарджик и сдружение „Младежки дейности“ работят  в контекста на европейската политика за подобряване качеството на живот на младите хора чрез развиване на трайна потребност от здравословен и природосъобразен начин на живот. Дейността ни в тази насока получи финансова подкрепа от TELUS International чрез проекта SPEAKGREEN. Целта е да привлечем вниманието на подрастващите към  проблемите на околната среда.

Проектът ще се реализира в периода от 15 септември до 15 ноември.

Дейностите са обединени в четири панела: „Екоигри за тийнейджъри“„Ленд арт – младежка креативност в природна среда“ , в които ще работят тийнейджъри на възраст 12-18 години и „Екосапиенс –  човекът и биоразнообразието в природа“, „Изкуството и климатичните промени – анимационна лаборатория“, в които ще се занимават деца на възраст 7 – 11 години.

Дейностите, включени в панела „Еко игри за тийнейджъри“ ще допринесат за екологичното  възпитание  и  образование  на  младите хора, което  е  пряко  свързано  с разбирането и грижата за бъдещето на планетата. Участниците ще  развиват  съвременен тип мислене и поведение, адекватни на измененията в климатичните условия и стила на живот и гарантиращи уважение и грижа за природата. Наш партньор е организацията Био Игри в София, която дългогодишно развива дейности за деца и младежи в сферата на науката.

В панел   „Екосапиенс –  човекът и биоразнообразието в природа“ участниците ще получат нови знания за биоразнообразието в природата на България; за застрашените екосистеми и пагубните последици от човешката дейност за изчезването на редица растения и животни. Ще осъзнаят, че биологичното разнообразие е жизненоважно за безброй човешки дейности и в крайна сметка нашият живот е немислим без природата. Наши партньори са различни организации и личности, с които сме си сътрудничили и си сътрудничим към днешна дата свързани с изкуството и екологичното образование.

Чрез работата си в двата панела „Ленд арт – младежка креативност в природна среда“ и „Изкуството и климатичните промени – анимационна лаборатория“  участниците ще направят своите артистични послания за природосъобразен начин на живот към младите хора и към общността.

Участниците ще се запознаят с Ленд арт като една  много артистична тенденция за търсене на нови материали и места за практикуване и показване на изкуство.  Ще се научат да изследват потенциала на пейзажа и околната среда като място и материал. Ще създадат своите творби – скулптурни и инсталационни форми,  работейки в екип. Вместо да изобразяват природата, творците я използват директно в своята работа. Фотографията е интегрална част от ленд арта. Веднага след създаването на произведението то се заснема и самата снимка вече става произведение или поне част от произведението, която може да бъде споделена с други хора и става средство за комуникация. Партньор по тази дейност ще бъде Център за неформално образование и културна дейност Алос.

Анимационният филм, създаден в анимационна лаборатория е другият продукт, който ще бъде представен пред общността и разпространен като резултат от проектната дейност. Отново ще работим със специалисти, аниматори и художници на анимационни филми.

Целевата група, към която е насочен проектът, са деца и младежи на възраст от 7 до 18 години. Те са основните преки участници в проектните дейности. Целевата аудитория,  която ще бъде привлечена при реализацията на дейностите и разпространението на резултатите също попада в голямата си част в този възрастов диапазон.

Дейностите, включени в проекта ще генерират положително и дълготрайно въздействие върху участниците след затваряне времевите граници на проекта. Осъзнали веднъж значението на здравословния и природосъобразен начин на живот за личното им развитие и благополучие те ще продължат да градят своя живот в унисон с опазване на природата и ще развиват същите потребности у своето обкръжение.

Европа има силни закони за защита на природата, но те трябва да се спазват на практика и точно тук е ролята на гражданското общество да изисква и да бъде непримиримо с нарушителите.

За нашата организация това е шанс да  натрупаме опит в областта на екологичното възпитание, който ще се превърне в основа на последващи дейности за подобряване качеството на живот в общността чрез  развиване на съвременен тип мислене и поведение – адекватни на измененията в климатичните условия и стила на живот.

Проектът е инвестиция в изграждането на екосъзнание у подрастващите. Изграждането на екосъзнание у подрастващите и осъзнаването на  личната отговорност и значимост за подобряване качеството на живот в общността чрез запазване на екоравновесието е процес, който изисква сътрудничеството на много хора и институции.

Младежки дом Пазарджик ще бъде партньор при реализацията на проекта. Той ще предостави материална база и технически ресурси за извършването на проектните дейности.

Всяка актуална информация ще бъде публикувана на фен страницата във Фейсбук – SPEAKGREEN.

Хареса ли ти тази статия? Може да подкрепиш biologist чрез Patreon!
Share this Story
Load More Related Articles
Load More By biologist
Load More In Наука

Facebook Comments

Check Also

Бананите не са “ГМО” и няма да умрем

На 10 януари бизнес насоченото издание на bTV ...

Patreon

Ако харесвате съдържанието на biologist, може да го подкрепите чрез Patreon.!

Facebook

Инстаграм