Наука

Науката е добър заместител на Бог

Има тенденция религиозните вярвания да правят религиозните хора щастливи (1). Учените дават няколко предположения за този феномен: религията дава силно усещане за контрол; дава имагинерна цел в живота и редуцира несигурността.

Та ако религиозните вярвания правят хората по-задоволени от техния живот, защо секуларизма се разпространява във все повече държави? Ново проучване (2) дава вероятни отговори: Вярата в научния и технологичен прогрес може също да послужи като източник на удовлетворение в живота. Дори може да предложи по-голямо щастие от религията.

Проучването е публикувано в журнала Personality and Individual Differences, a на чело на научния екип е била Олга Ставрова – психолог от University of Cologne. Екипът първо е направил задълбочен анализ как вярата в научния и технологичен прогрес влияе върху удовлетворението от живота при представителна извадка от около 1500 холандски граждани. После са сравнили измерените показали с идентични, но в други 72 страни. Учените откриват, че вярата в научно-технологичният прогрес  е свързана със силно чувство за персонален контрол, което води до по-високо удовлетворение.

При проучването са зададени редица въпроси на холандците относно техните ценности, религиозност, персонални черти, вяра в прогреса, чувство за персонален контрол и удовлетворение от живота. Учените са измерили вярата в прогреса например като са накарали участниците да оценят до каква степен са съгласни с твърдения от сорта на: „Науката и технологиите правят живота ни по-здравословен, улеснен и комфортен.“ и „Заради науката и технологиите идните поколения ще разполагат повече възможности.“

Участниците са били попитани колко често участват в религиозни служби и дали вярват в Бог. Били са попитани и „Колко голяма свобода на избор и контрол усещат, че имат върху живота си?“ Оценка „1“ индикира „никакъв избор“, а 10 означава „огромен избор“. След това са попълнили анкета, която да оцени удовлетворението им от живота. А за финал всички са попълнили стандартна анкета, в която се попълват данни за пола, възрастта, образованието, доходите, професията и семейното положение.

Учените стигат до извода, че религиозната вяра и вярата в научно-технологичния прогрес са свързани с удовлетворение в живота, но при вярата в прогреса то е значително по-голямо. Всъщност 3 пъти е по-вероятно удовлетворението в един човек да е свързано с наука и технологии, а не с религия. Наблюдавана е тенденция вярващите в прогреса  да имат по-силно усещане за персонален контрол върху живота си. При религиозните хора тази тенденция е по-слаба и дори липсваща.

Вярата в прогреса и религията са независими една от друга, а не взаимно допълващи се. В допълнение мъжете и образованите индивиди имат по-силна вярва в технологичния и научен прогрес от жените и по-слабо образованите.

Данните за различни държави са взети от World Values Survey, които изследват религиозните вярвания и технологичния прогрес в 72 страни.

Ставрова и колегите й стигат до извода, че корелацията между вярата в научно-технологичния прогрес и удовлетворението от живота е положителна и значима в 69 от 72 страни. От друга страна религиозните вярвания носят удовлетворение в само 28 страни, като дори при 5 корелацията е отрицателна. Технологиите и науката носят на хората усещане за персонален контрол в 67 страни, докато религията го прави само в 23, а в 10 корелацията е отрицателна.

Но защо хората, които вярват научния и технологичен прогрес са по-щастливи от вярващите в богове? Според изследователския екип достигането на контрол над света и разбирането на природата винаги са били основни цели на науката. Вярата, че науката дава или ще даде известен контрол и разбиране на някои процеси в природата дава усещането, че хората контролират собствения си живот. Това усещане води до по-високо удовлетворение.

Литература:

1) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4029596/

2) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019188691630160X

Хареса ли ти тази статия? Може да подкрепиш biologist чрез Patreon!
Become a patron at Patreon!
Share this Story
Load More Related Articles
Load More By biologist
Load More In Наука

Facebook Comments

Check Also

Приемът на никотинамид (NR или NMN) е безсмислен и няма да ви направи по-млади

През последните години изключително голяма популярност придобиват хранителни ...

Patreon

Ако харесвате съдържанието на biologist, може да го подкрепите чрез Patreon.!
Become a patron at Patreon!

Facebook