Наука

Митът за антиоксидантните свойства и йонизираната (алкална) вода

Ако харесвате тази статия, можете да подкрепите блога и "Наука и критично мислене" в Patreon. Become a Patron!

Разбрахте ли каква е „иновативната технология“ зад водите от серията ADVA? Моето предположение е електролиза… Нищо съществено. Това е много рекламиран метод за получаване на чудодейна вода в западните страни. Друга „иновативна“ компания предлага не йонизирана вода, а директно уреди за получаване на такава – KANGEN.

Йонизираната вода е един от многото продукти на пазара, които играят ролята на модерна панацея – лек за абсолютно всичко. Тази панацея е изключително популярна в студията за красота, спа, фитнес, манекенски среди и подобни. Таргет групата на подобни компании са хора без нужните специфични познания, те са лесни за манипулация.

Вълшебната технология на KANGEN и (най-вероятно) ADVA (електролиза) се основава на факта, че водните молекули се разпадат (дисоциират) при преминаване на електрическо напрежение. Това се осъществява, чрез поставяне на два електрода с противоположен заряд в РАЗТВОР (много важно условие). Положителните йони близо до негативния електрод придобиват електрони, а отрицателните йони до положителния електрод губят електрони.

Тук трябва да се отбележи, че поради спецификата на самия процес в близост до негативния електрод поради излишните 0Н- йони pH e алкално, а в близост до позитивния електрод pH e кисело поради излишъка от H+ йони. Това е локализирано в малко пространство около самите електроди.

Но проблемът е, че електролизата не може да запази водата „йонизирана“ дълго време. Дори водата да се дисоциира до водородни катиони и хидроксилни аниони, след електролизата те отново ще образуват неутрална водна молекула. Всъщност образуването на вода става по-бързо от самата дисоцияция.

ADVA твърди, че филтрира водата от огромна част от йонните (хлор, флуор и други) и микроорганизмите, което силно понижава електропроводимостта. А можете да се досетите, че електролизата би протекла много трудно, защото както знаем от часовете по физика, електролиза не може да протече при ниска електропроводимост. Електричество протича в силни електролити. Спомнете си опита със солния воден разтвор, батерията и лампата.

Като пример мога да ви споделя, че за производството на чист кислород и водород е нужно да се добави сярна киселина. Наличието на сулфатни йони е достатъчно условие за протичане на ефикасна в индустриални мащаби електролиза.

Твърди се, че йонизираната вода има много добри антиоксидантни свойства , но това просто не е вярно. Няма причина да вярваме на подобно твърдение, защото то все още не е доказано. Но трябва да се знае, че хората нямат нужда да пият по 3 литра алкална вода, защото еволюцията ни е дарила с ензимни комплекси (каталаза, пероксидаза и други), които са многократно по-ефикасни от която и да е вода.

В една от малкото научни статии (Antioxidant effects of reduced water produced by electrolysis of sodium chloride solutions. J. Appl. Electrochem 2001: 31(12) 1307-13.), които изследват алкалната вода, авторите стигат до извода, че алкалната вода сама по себе си няма никакви антиоксидантни свойства. Възможно е алкалната вода леко да повиши антиоксидантните активности на споменатите по-горе ензими, но това е в лабораторни условия – in vitro. В реални условия няма как да промениш вътрешната хомеостаза и да алкализираш тъканите си с малко вода, за да подобри ефективността на и без това ефективните ензимни системи.

Но най-смешното е, че хората, които твърдят, че водата им е алкална (в следствие на електролиза) и в същото време с антиоксидантни свойства, не осъзнават в какъв парадокс се вкарват. Това означава, че водата им е богата на -OH (хидроксилни аниони), които се определят като ROS – реактивни кислородни форми или по-познати като опасните свободни радикали.

И запомнете, че заявки за лечебни и здравословни ефекти могат да правят само одобрените производители на лекарства, чиито продукти са преминали клинични проучвания и ефектите им са ДОКАЗАНИ.

Част от реактивните кислородни форми (ROS – reactive oxygen spicies) са: синглетен кислород, хидроксилен радикал, хидриоксилен йон, супероксиден анион, пероксинитритен йон и други.

 

 

Хареса ли ти тази статия? Може да подкрепиш biologist чрез Patreon!
Share this Story
Load More Related Articles
Load More By biologist
Load More In Наука

Facebook Comments

Check Also

The backlash effect: Костя Копейкин

Да се къпеш в обществена любов не е ...

Patreon

Ако харесвате съдържанието на biologist, може да го подкрепите чрез Patreon.!

Facebook

Инстаграм