Наука, Снимки

Какво представлява научният метод?

„Това е просто ТЕОРИЯ!“ Не е ли това най-дразнещото словосъчетание, което омаловажава труда на множество учени в определена сфера? Истинска обида… В подобни ситуации най-вероятно се смята, че дадената теория е просто едно недоказано твърдение (предположение), а всъщност е точно обратното… Често така се окачествява труда на Дарвин – Теория на еволюцията. Но зад една теория стои богат набор от доказателствени материали, които са събрани с помощта на така наречения „научен метод“.

xvesdfПървата стъпка според научния метод е наблюдение на процеса или обекта, който се изучава, за да се създаде предварителна хипотеза – информирано предположение, което обяснява наблюдението. Тази стъпка често е индуктивна и креативна, защото всъщност няма детайлна техника, която да генерира хипотези. След това изследователите решават каква информация е нужна, за да се тества хипотезата и пристъпват към събирането на тези данни чрез още наблюдения или внимателно планирани експерименти. След като данните са събрани, учените решават дали те (данните) подкрепят хипотезата, или я отхвърлят. Ако хипотезата не е преминала теста, тя се отхвърля и се изгражда нова такава. Но ако пък успее да премине теста, тя подлежи на допълнителни и по-сериозни изпитвания. Процедурата често е по-ефективна, ако се тестват и множество алтернативни хипотези едновременно, докато се открие тази, която премине първите тествания. Този основен подход се нарича хипотетично-дедуктивен метод. При дедукцията заключението за определен случай следва поредица от логически предварителни условия (Ако…, тогава…). Индукцията е точно обратното. До заключение се стига след вземане под внимание на определени примери. И двата вида разсъждения се използват в научната сфера.

Когато се извършва експеримент, важно е да се използва контролна група, както и експериментална група. Контролната група се третира по същия начин като експерименталната, но без върху нея да се извършва експерименталната манипулация. По този начин може да сте сигурни, че промените в експерименталната група се дължат на експерименталната манипулация, а не на някакъв друг външен фактор.

Ако една хипотеза издържи на всички допълнителни изпитвания, тя може да бъде приета като валидна теория. Една теория е изградена от набор от предложения и концепции, които дават достоверно и систематично описание на определен аспект от природата. Ако една хипотеза е толкова силно подкрепяна от доказателствата, тя се превръща в научен закон. Такива са законите на термодинамиката.

Теорията е една малко стъпало под научния закон. Замислете се какъв смисъл задавате на думата „теория“.

Хареса ли ти тази статия? Може да подкрепиш biologist чрез Patreon!
Become a patron at Patreon!
Share this Story
Load More Related Articles
Load More By biologist
Load More In Наука

Facebook Comments

Check Also

Приемът на никотинамид (NR или NMN) е безсмислен и няма да ви направи по-млади

През последните години изключително голяма популярност придобиват хранителни ...

Patreon

Ако харесвате съдържанието на biologist, може да го подкрепите чрез Patreon.!
Become a patron at Patreon!

Facebook