Наука

Защо “Религията е за тези, които не разбират науката”?

Ако харесвате тази статия, можете да подкрепите блога и "Наука и критично мислене" в Patreon. Become a Patron!

На 21 януари 2014 година ще се навършат 3 години от създаването на страницата “Религията е за тези, които не разбират науката” и затова реших да обясня защо според мен това твърдение е вярно. Всъщност не според мен, а според научните статии, които ще цитирам… Все пак трябва да се аргументирам адекватно.

Извинявам се, ако някой се чувства засегнат, но е факт, че мнозинството религиозни хора не се интересуват от наука и нямат намерение да се задълбочават в тази област. Невярващите от своя страна имат нужда от друго обяснение за своето съществуване, различно от религиозното и затова се обръщат към науката. Очевидно е, че научното обяснение и науката като цяло са доста по-трудни за разбиране и изискват поне богата обща култура и по-високо IQ. И наистина много научни публикации свързват вярващите с по-ниско IQ в сравнение с невярващите. Разбира се винаги има изключения от това правило и Алберт Айнщайн не е едно от тях – самият той обяснява, че за него Библията е сборник с детски разкази. Но като цяло правилото е вярно за мнозинството.

На 10 септември 2013 година учени от “University of Rochester” и “Northeastern University” публикуват научна статия озаглавена: The Relation Between Intelligence and Religiosity (Link) в научния журнал Personality and Social Psychology Review, който е с висок impact factor –  7.545. Учени са изследвали резултатите на 63 отделни проучвания и стигат до извода, че религиозност и интелект са две противоположни понятия… Колкото е по-висока религиозността, толкова е по-ниско средното ниво на интелект. Този феномен е много добре представен на графиката от въпросната научна статия:

Този феномен може да се обясни с идеята, че интелигентните хора имат аналитичен начин на мислене (докато религиозните имат интуитивен/митологичен/инфантилен), който ги кара винаги да анализират всяко едно твърдение и идея. Вероятно и затова по-интелигентните хора не се поддават на религиозните догми.

Проучвания са установили и много силна отрицателна зависимост между религиозността и покупателната способност на отделните страни. Колкото по религиозна е една страна, толкова по-бедна е тя – ниска покупателна способност. На графиката ясно се вижда, че Танзания, Нигерия и Пакистан са на коренно противоположна позиция с Япония, Англия, Австралия.

В периода 2006-2008 година световноизвестната социологическа агенция Gallup (не трябва да се бърка с българската Галъп, които са си чисти плагиати на марката) прави много интересно проучване. Тя определя колко е важна религията за населението на 143 държави по света. В същия момент ООН създава образователен индекс на страните по света, който определя колко образовано е населението на дадена държава. Какво би станало, ако резултатите от двете проучвания се съпоставят? Можете да видите на следната графика:

Разпределението не е перфектно, но пък в долния ъгъл ясно се вижда, че където религията е от огромно значение за населението, там образователният индекс е доста нисък. Като цяло тенденцията се вижда с просто око.

Тези 4 фактора – религиозност, образование, интелект и икономически просперитет са взаимно свързани. Държави, в които религията е от по-голямо значение от образованието не може да има икономически просперитет, защото пари се правят с интелект, а не с елементарен физически труд.

И последният фактор, който ще разгледам е моралността на хората . Знаете, че основната теза на религиозното общество е, че без религиозните норми хората не могат да имат морална и ценностна система. Оказва се, че това не е вярно, а тезата е отхвърлена не от кой да е, а от психолозите от католическия университет Katholieke Universiteit Leuven, Belgium в своята научна статия: Religiosity, moral attitudes and moral competence: A critical investigation of the religiosity-morality relation (Link).

В резултат на своите изследвания учените стигат до извода, че високата моралност не се дължи на религиозността или възрастта на индивида, а на неговото образование. Или с други думи – колкото по-образован е един индивид, толкова по-морален е той. Учените са стигнали и до друг интересен извод – религиозните хора са по-склонни да сочат с пръст и да съдят други. А примерите са много – осъждане на хомосексуални индивиди, хора с различна религиозна принадлежност, хора използвали медицински техники като in vitro и други.

Отново искам да подчертая, че тези тенденции не са абсолютни и не се отнасят за отделния индивид. Те са в сила само за мнозинството и са като средна стойност. А както знаем, отклонения от тенденцията винаги има!

 

Хареса ли ти тази статия? Може да подкрепиш biologist чрез Patreon!
Share this Story
Load More Related Articles
Load More By biologist
Load More In Наука

Facebook Comments

Check Also

Бананите не са “ГМО” и няма да умрем

На 10 януари бизнес насоченото издание на bTV ...

Patreon

Ако харесвате съдържанието на biologist, може да го подкрепите чрез Patreon.!

Facebook

Инстаграм