Изследванията с ултразвук по време на бременност не причиняват аутизъм при деца

0
Изследванията с ултразвук по време на бременност не причиняват аутизъм при деца

Share this Story

Project Description

След като стана ясно (на почти всички), че връзка между ваксините и аутизма не съществува, бъдещите и млади родители започнаха да изпитват притеснения и страхове относно изследванията с ултразвук върху здравето на плода. Но място за паника няма, защото подобни манипулации не водят до развитие на аутизъм – основният мит.

На 12 февруари в тази тематика бе публикувано проучване в престижния журнал JAMA Pediatrics, което изследва връзката между броя и продължителността на извършените пренатални ултразвукови изследвания и развитие на някакво състояние от аутистичния спектър.

Изследването всъщност е част от поредица от проучвания, които не успяват да установят пряка генетична или екологична причина за въпросните състояния, макар да се знае, че сбор от множество фактори могат да повишават рисковете.

През последните години високоенергийни ултразвукови устройства (тези, които се използват за направа на 3D изображение на чертите на плода) станаха изключително популярни за наблюдение на бременността. Но през същия период се повиши и броят на диагностицираните със състояние от аутистичния спектър, затова излагането на ултразвукови вълни бе веднага бе заподозряно като една от основните причини.

За да оценят хипотетичната връзка, авторите на проучването са разгледалите медицинските досиета на 107 иначе здрави деца, но с някакво състояние от аутистичния спектър, 104 деца със забавено развитие и 209 деца с нормално неврологично развитие.

Данните показват, че здравите деца и тези с аутизъм или забавено развитие са били изложени на идентично количество ултразвукови вълни, продължителността на прегледите също е била относително идентична. Термалният индекс – приблизителното количество от тъканите на плода, които са затоплят по време на преглед – е бил отново приблизително еднакъв между отделните групи.

При изследванията с ултразвук се изпращат импулси от високочестотен звук в тъканите, при което се създава изображение спрямо моделите на отразените и разпръснати вълни. Макар всички да подкрепят консенсусното решение, че ултразвукът е безопасен, много регулаторни органи съветват излагането на подобни влияние да се ограничи до минимум – принцип на предпазливостта.

Авторите на проучването като цяло смятат, че процедурата е безопасно, макар дълбочината на проникване на вълните понякога да е различна, което може да крие минимален риск, но рецензентите на статията изпитват съмнение, че подобни малки различия могат да окажат каквото и да е (негативно) влияние.

Бъдещи майки, бъдете спокойни!

1)      Rosman NP, Vassar R, Doros G, DeRosa J, Froman A, DiMauro A, Santiago S, Abbott J. Association of Prenatal Ultrasonography and Autism Spectrum Disorder. JAMA Pediatr. Published online February 12, 2018. doi:10.1001/jamapediatrics.2017.5634

http://www.iflscience.com/health-and-medicine/autism-appears-unrelated-to-ultrasounds-during-pregnancy/

Хареса ли ти тази статия? Може да подкрепиш biologist чрез Patreon!
Become a patron at Patreon!

Project info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *