Наука

IQOS не са по-малко опасни и крият риск да привлекат повече (млади) непушачи

През 21 век, освен с всичко друго, можем да се похвали с факта че успяхме да преоткрием и трансформираме пушенето на класически цигари в един нов и по-технологичен навик. Класическата цигара бе заменена с IQOS стик, а паленето и горенето на филтърната хартия бе заменено с нагряване и изпаряване. Производителите твърдят, че тази нова технология е безопасна, но хората, потребителските организации и научни съвети отказват сляпо да повярват и искат още и още доказателства от независими източници, които да потвърдят тези претенции. Макар този продукт да е сравнително ново явление на пазара, той бързо набира популярност дори в България. Претенциите за по-малко негативни последици върху здравето са една движеща сила сред пушачите, за да опитат този нов продукт. Така хем получаваш (може би) същото усещане, хем се тровиш по-малко. IQOS се превърна дори в нов задължителен моден аксесоар. Само се надяваме, че основното опасение, че все повече непушачи се привличат от тази мода няма да се окаже реалност…

Какво до този момент се знае за IQOS и здравето

IQOS хвърля няколко много важни претенции, сред които твърдението, че напълно може да замени конвенционалните цигари. Но дори от данни от маркетингови проучвания на Филип Морис става ясно, че потребителите не разбират много добре здравните претенции, които се отправят и дори е възможно да се объркат. На първо място става ясно, че с претенцията „преминаване напълно от цигари към IQOS” всъщност няма да се редуцира броя на пушачите. В най-добрия случай те ще останат един и същи брой, а в реалистичния вариант те ще се увеличат поради модерния и привлекателен имидж на устройствата. Става ясно, че хората не си дават сметка, че редуцирането на здравните рискове се наблюдава  само при пълно преминаване към алтернативните продукти. Ако някой смесва IQOS с конвенционални цигари, е възможно дори да повиши здравните рискове, което се наблюдава при смесване на конвенционални цигари с e-цигари (1, 2).

Това, което може да се каже за изследванията около IQOS продуктите е, че те дават доста противоречиви резултати и заключения. В същото време международните организации, които се занимават с човешкото здраве изискват солидно количество изследвания, даващи категорични резултати и „поради някаква причина“ не приемат за пълна истина изследванията, провеждани от Филип Морис, които естествено са благоприятни за продукта. Така например Световната здравна организация (СЗО) излезе със становище през 2018 година, че не намира за убедителни данните на Филип Морис, че IQOS продуктите са по-безвредни или носят преимущества за здравето в сравнение с конвенционалните цигари. СЗО вероятно са прави, защото и други изследователи стигат до извода, че все още не е ясно  дали наистина тези нагреваеми продукти имат някакви преимущества, а някои дори стигат до заключението, че подобно твърдение не може да се докаже (4). Не може да се измерят количествено рисковете, които носят (5). Към момента липсват сериозни и мащабни краткосрочни и дългосрочни изследвания за цялостните ефекти върху здравето. Имайки предвид историята на цигарената индустрия да манипулира данните от провежданите от тях проучвания, СЗО и подобни здравни организации гледат с недоверие към гиганти като Филип Морис, критични са пъти повече към всяко едно отправено от тях твърдение и изискват аргументи, които не идват само и единствено от финансирани от заинтересованата индустрия проучвания.

Основният аргумент на Филип Морис се върти около твърдението, че IQOS продуцират по-малко количество опасни съединения, които се вдишват от пушещите, което като цяло е вярно. Все пак самият носител на тютюневото изделие е пропорционално по-малко като маса… Но нека не забравяме – все пак IQOS произвеждат опасни и канцерогенни съединения. Проучване от края на 2018 година установява, че IQOS продуктите продуцират значително количество свободни реактивни форми (свободни радикали) и карбонилни съединения, които увеличават рисковете от развитие на тежки хронични заболявания, но все пак тези количества са по-малки от тези при конвенционалните цигари (6). Тези наблюдения потвърждават резултатите от изследване от 2016 година, което обаче подчертава, че съществуват продукти, които произвеждат дори по-малко опасни вещества от IQOS (7). IQOS продуцират и по-малко, но отново опасно количество нитрозамини (8).

Притеснително е и наблюдението, че в състава на изпусканите аерозоли присъстват непознати за конвенционалните цигари съединения, чиито ефекти (включително и кумулативни с другите съединения в IQOS) върху здравето не са проучени. Когато Филип Морис са подавали документи за регистрация към американската агенция FDA, те са „пропуснали да посочат“, че IQOS произвежда 56 съединения в изключително високи нива. 22 от тези съединения са били с 200%, а 7 с над 1000% по-високи количества в сравнение със контролните конвенционални 3R4F цигари (9). Но се оказва, че от значение е и как се използва устройството. Ако не се почиства след всяко пушене, образува се овъгляване, което влошава качеството на паренията и увеличава здравните рискове. Наблюдава се и наличие на изключително токсичния формалдехид цианохидрин при нагряване под максималната температура, което означава, че при нагряване на полимерния (пластмасов) филтърен филм се освобождават опасни вещества (10).

Но реално крият ли притеснителни здравни рискове тези иновативни продукти? Краткият отговор е да! Дори в самите проучвания на Филип Морис става ясно, че IQOS продуктите могат да причинят възпаление на тъканите на белите дробове и да предизвикат локален имуноподтискащ ефект и то в размери, сходни на тези при употреба на конвенционални цигари (11). При изследвания, които са проведени върху лабораторни плъхове е установено, че острото излагане на аерозоли от IQOS продукти води до нарушената ендотелна функция в степен, сравнима при използване на конвенционални цигари. Това означава, че замяната на конвенционалните цигари не води непременно до редуциране на негативните ефекти върху сърдечно-съдовата система (12). Дори е установено, че пушенето на HEETS стикове започва да оказва негативно влияние 15 минути след първото вдишване (13). Установено е, че IQOS продуктите могат да причинят и увреждане на черния дроб (хепатотоксичност) каквото не се наблюдава при пушачите на обикновени цигари. Този феномен се обяснява със синергичното действие на някои от компонентите на IQOS паренията с алкохол, лекарства, добавки или растителни екстракти (14). Ако трябва да се направи едно повърхностно обобщение, може да се заяви, че макар IQOS продуктите да продуцират значително по-малко количество токсини в сравнение с конвенционалните цигари, те продуцират токсични вещества, които не се срещат в други продукти, което е един значителен рисков фактор (15).

Но негативните ефекти върху здравето не спират до тук. Оказва се, че употребата на тези устройства увеличава възприемчивостта към една пневмококова инфекция. Този ефект се наблюдава и при тютюнопушенето или използването на електронни цигари. Димът или изпаренията стимулират адхезията на Streptococcus pneumoniae към епителните клетки на въздухоносни пътища, което стимулира болестотворния процес (16). Или с други думи, ако пушете или използвате каквито и да е алтернативи, увеличавате риска от развитие на пневмонии (17).

Но трябва ли потребителите на IQOS да пушат в затворени пространство в присъствие на непушачи – коли, заведения за хранене, барове, молове и други? Общорприетата заблуда е, че щом няма дим, значи е безопасно. Но много хора усещат аромат, ако някой използва IQOS, а това означава, че те вдишват парения, богати на различни съединения без да са поискали. Установено е, че цигарите, електронните цигари и IQOS устройствата са източник на химични замърсители и те не бива да се използват в превозни средства, когато присъстват непушачи или деца (18). Установено е, че прекарването на 1 час в помещение, в което е пушено с IQOS е все едно да стоите 10 минути на натоварен път с мръсна атмосфера (19).

IQOS продуктите са безспорно опасни, но най-забавното в случая е, че дори данните от самия производител Филип Морис показват наистина редуцирани количества на някои замърсители в изпаренията, но въпреки това не и редуцирани рискове за човешкото здраве (20). Този интересен феномен дори е доказан експериментално in vitro – излагането на дим от цигари е еднакво опасно, колкото излагане на парения от IQOS (21). Производителят Филип Морис подценява влиянието на този значим негативен ефект, а отправените претенции за безопасност не могат да бъдат взети сериозно. За да е налично твърдо становище по темата, нужно е да се проведат мащабни изследвания с адекватна представителна извадка (22). Наличният обем информация просто не е достатъчен да подкрепи всички смели твърдения, с които IQOS продуктите се рекламират (23).

От всичко казано до този момент могат да се направят 3 важни заключения.

  • IQOS продуцират в пъти по-ниски количества от някои опасни вещества в сравнение с цигарите, но имат завишение при други. Макар да се наблюдава редукция в опасните съединения, рисковете за здравето не намаляват в сравнение с обикновените цигари.
  • IQOS няма да доведе до намаляване на броя на пушачите, тъй като цялата маркетингова стратегия е насочена към преминаване от цигари към IQOS, а не от тютюнопушене към пълно отказване. Дори има опасения, че могат да се привлекат много непушачи към употреба на IQOS.
  • IQOS, подобно на конвенционалните цигари, не трябва да се използват в затворени помещения с непушачи и най-вече деца.

Използвана научна литература:

1)     McKelvey K, Popova L, Kim M, et alIQOS labelling will mislead consumersTobacco Control 2018;27:s48-s54.

2)     Association of E-Cigarette Use With Respiratory Disease Among Adults: A Longitudinal Analysis Bhatta, Dharma N. et al. American Journal of Preventive Medicine, Volume 0, Issue 0

3)     “Further development of the partial guidelines for implementation of Articles 9 and 10 of the WHO FCTC” (PDF). World Health Organization. 12 July 2016. pp. 1–11.

4)     Lindson-Hawley, Nicola; Hartmann-Boyce, Jamie; Fanshawe, Thomas R; Begh, Rachna; Farley, Amanda; Lancaster, Tim (2016). “Interventions to reduce harm from continued tobacco use”. Cochrane Database of Systematic Reviews. 10: CD005231. doi:10.1002/14651858.CD005231.pub3. ISSN 1465-1858. PMC 6463938. PMID 27734465.

5)     “Toxicological evaluation of novel heat-not-burn tobacco products – non-technical summary” (PDF). Committee on Toxicity. 11 December 2017. pp. 1–4.

6)     Rola Salman, Soha Talih, Rachel El-Hage, Christina Haddad, Nareg Karaoghlanian, Ahmad El-Hellani, Najat A Saliba, Alan Shihadeh, Free-Base and Total Nicotine, Reactive Oxygen Species, and Carbonyl Emissions From IQOS, a Heated Tobacco Product, Nicotine & Tobacco Research, Volume 21, Issue 9, September 2019, Pages 1285–1288, https://doi.org/10.1093/ntr/nty235

7)     Farsalinos, K. E., Yannovits, N., Sarri, T., Voudris, V., Poulas, K., and Leischow, S. J. ( 2018) Carbonyl emissions from a novel heated tobacco product (IQOS): comparison with an e‐cigarette and a tobacco cigarette. Addiction, 113: 2099– 2106. https://doi.org/10.1111/add.14365.

8)     Leigh NJ, Palumbo MN, Marino AM, et alTobacco-specific nitrosamines (TSNA) in heated tobacco product IQOSTobacco Control 2018;27:s37-s38.

9)     St.Helen G, Jacob III P, Nardone N, et alIQOS: examination of Philip Morris International’s claim of reduced exposureTobacco Control 2018;27:s30-s36.

10)  Davis B, Williams M, Talbot PiQOS: evidence of pyrolysis and release of a toxicant from plasticTobacco Control 2019;28:34-41.

11)  Moazed F, Chun L, Matthay MA, et alAssessment of industry data on pulmonary and immunosuppressive effects of IQOSTobacco Control 2018;27:s20-s25.

12)  Nabavizadeh, Pooneh & Liu, Jiangtao & Ibrahim, Sharina & Derakhshandeh, Ronak & Springer, Matthew. (2017). Inhalation of Heat-Not-Burn Tobacco Aerosol Impairs Vascular Endothelial Function.

13)  Wolfgang Schober, Ludwig Fembacher, Adela Frenzen, Hermann Fromme, Passive exposure to pollutants from conventional cigarettes and new electronic smoking devices (IQOS, e-cigarette) in passenger cars, International Journal of Hygiene and Environmental Health, Volume 222, Issue 3, 2019, Pages 486-493, ISSN 1438-4639, https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2019.01.003.

14)  Chun L, Moazed F, Matthay M, et al Possible hepatotoxicity of IQOS Tobacco Control 2018;27:s39-s40.

15)  Barbara Davis, Vivian To, Prue Talbot, Comparison of cytotoxicity of IQOS aerosols to smoke from Marlboro Red and 3R4F reference cigarettes, Toxicology in Vitro, Volume 61, 2019, 104652, ISSN 0887-2333, https://doi.org/10.1016/j.tiv.2019.104652.

16)  iQOS Electronic Tobacco Device Increases Susceptibility to Pneumococcal Infection L. Miyashita, N.M. Liu, M. Padovan, and J.M. Grigg B51. CIGARETTES, E-CIGARETTES, AND HOOKAHS. May 1, 2018, A3571-A3571

17)  Effect of the iQOS electronic cigarette device on susceptibility to S. pneumoniae infection Miyashita, Lisa et al. Journal of Allergy and Clinical Immunology, Volume 141, Issue 2, AB28

18)  Wolfgang Schober, Ludwig Fembacher, Adela Frenzen, Hermann Fromme, Passive exposure to pollutants from conventional cigarettes and new electronic smoking devices (IQOS, e-cigarette) in passenger cars, International Journal of Hygiene and Environmental Health, Volume 222, Issue 3, 2019, Pages 486-493, ISSN 1438-4639, https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2019.01.003.

19)  Protano, Carmela & Manigrasso, Maurizio & Avino, Pasquale & Sernia, Sabina & Vitali, Matteo. (2016). Second-hand smoke exposure generated by new electronic devices (IQOS® and e-cigs) and traditional cigarettes: Submicron particle behaviour in human respiratory system. Annali di Igiene. 28. 109-112. 10.7416/ai.2016.2089.

20)  Glantz SAPMI’s own in vivo clinical data on biomarkers of potential harm in Americans show that IQOS is not detectably different from conventional cigarettesTobacco Control 2018;27:s9-s12.

21)  Sohal, SS, IQOS can be as harmful as cigarettes. But eCig can also be dangerous when used at medium and high concentrations. The study, for now only in vitro, in the journal of the European Respiratory Society, Science and Drugs: newspaper of online health information, Quotidianosanita.it, Italy, 20 February 2019 (2019)

22)  Max WB, Sung H, Lightwood J, et alModelling the impact of a new tobacco product: review of Philip Morris International’s Population Health Impact Model as applied to the IQOS heated tobacco productTobacco Control 2018;27:s82-s86.

23)  BAŞARAN, Rahman & GÜVEN, Naile & Can Eke, Benay. (2019). An Overview of iQOS® as a New Heat-Not-Burn Tobacco Product and Its Potential Effects on Human Health and the Environment. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences. 16. 371-374. 10.4274/tjps.galenos.2018.79095.

Хареса ли ти тази статия? Може да подкрепиш biologist чрез Patreon!
Become a patron at Patreon!
Share this Story
Load More Related Articles
Load More By biologist
Load More In Наука

Facebook Comments

Check Also

Приемът на никотинамид (NR или NMN) е безсмислен и няма да ви направи по-млади

През последните години изключително голяма популярност придобиват хранителни ...

Patreon

Ако харесвате съдържанието на biologist, може да го подкрепите чрез Patreon.!
Become a patron at Patreon!

Facebook