НЕнаука

Албена Тонкин създава хранителни и детокс програми в нарушение на „Закона за здравето“

През последните години стана изключително модерна професията на здравния (health) коуч, консултант по здравословно хранене, нутриционист и подобни. В това няма нищо нередно, ако се изпълнят всички законови изисквания. Проблемът е, че тези професии стават все по-атрактивни за хората без никакви знания. Личната самооценка, която надминава реалността, Дънинг-Крюгер ефектът, свободният достъп до информация с ниско качество в интернет (която заменя реалното образование) и идеята, че храненето е елементарен процес, от който всеки обичащ храната разбира създава една фалшива увереност у много хора да изземат работата на медиците, специализиращи в сферата на диетологията.

Преди 6 месеца с документ от Столична здравна инспекция доказах, че нутриционистката Магдалена Пашова консултира по диетологични въпроси хора, но без да има законово право да извършва подобна дейност. Тя просто не покрива елементарни изисквания, за да изземва функциите на диетолозите. Или най-просто казано липсват ценз и знания. Днес ви показвам втори подобен случай, но с Албена Тонкин, която се изявява като здравен и мотивационен инфлуенсър, докато мъжът ѝ (Юли Тонкин) играе ролята само на мотивационен инфлуенсър. Липсата на знания и ценз у госпожа Тонкин е толкова явна, че този факт крещи от километри. Нужно е само да се направи едноминутна разходка из създаваните от нея електронни материали и давани съвети, за да се види, че липсата на адекватни знания относно храни, хранене, безопасност, качество, физиология, анатомия и диетика всъщност поставя в риск здравето на нейните клиенти.

Законово изисквания към дейността на Албена Тонкин

Закон за здравето (Източник 1):

Чл. 166. (1) Министърът на здравеопазването контролира прилагането на неконвенционалните методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, които включват:

7. диетика и лечебно гладуване.

Чл. 167. (1) (Доп. – ДВ, бр. 59 от 2006 г.) Право да практикуват неконвенционални методи по чл. 166, ал. 1, с изключение на хомеопатия, имат български граждани и граждани на държава – членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, които са психически здрави, не са осъждани за престъпление от общ характер и отговарят на едно от следните условия:

1. притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по професионални направления “Медицина”, “Дентална медицина” или “Фармация”;

2. (изм. – ДВ, бр. 85 от 2005 г.) притежават образователно-квалификационна степен “специалист” или “бакалавър” по професионално направление “Здравни грижи”;

3. (изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) притежават диплома за завършено средно образование и свидетелство за успешно проведено обучение не по-малко от 4 семестъра във висше медицинско училище при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

Чл. 170. (1) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) Лицата, които практикуват неконвенционални методи, се регистрират в регионалната здравна инспекция в областта, където практикуват, като подават заявление, към което прилагат документи, удостоверяващи изискванията по чл. 167.

Законови несъответствия

Първото основно несъответствие със Закона за здравето, което не дава право на Албена да практикува, е лиспата на ценз. Тя няма придобита една от споменатите в закона специалности и дори няма завършени 4 семестъра във висше медицинско училище. Според личната и биография тя има опит като сладкар в цех на свои роднини (именно от там черпи знанията си по хранене). После кандидатства “Сценография“, но сменя специалността си с “Реклама“. Трудовият и опит се ограничава до графичен дизайн, но в един момент решава да създаде “Здравей” и да изкарва прехраната си с практикуване на неконвенционални методи за благоприятно влияние върху здравето.

“Изкарване на прехрана” е синоним за извършване на икономическа дейност.  Според Закона за здравето всеки, който извършва подобна дейност в сферата на диетологията е длъжен да има регистрация в някоя от районните здравни инспекции, а в случая това е СРЗИ. Но подобна регистрация не може да бъде създадена, тъй като отново според същия закон е нужно лицето да има медицинско образование, каквото Албена не притежава.

В самото становище на СРЗИ е описано, че Албена Тонкин извършва дейност спрямо чл. 167, но без да е изпълнила всички условия и без да има нужната регистрация – нарушение. Да, в сайта и има вмъкнато изречение, че даваните от нея съвети не могат да заместят лекарските, но положението е като с Изборния кодекс. Всеки пише в материалите си, че “Купуването и продаването е престъпление”, но (почти) всеки го прави.

Untitled-6

Абсурдни съвети и твърдения

Бизнес планът на Албена Тонкин е много по-различен от този на други псевдоексперти по хранене. Докато масовата практика е да се таксува за консултация и изготвяне на програми и режими, Албена изготвя тези методики безплатно (което отново е нарушение на Закона за здравето), но дава списък с продукти, които трябва (или е препоръчително) да се купят от нейния онлайн магазин. Ако някой има желание, може да купи и нейните книги. Последната такава кампания с хранителни режими е “Есенно презареждане”, което представлява програма за детоксикация. В този случай само ще напомня, че с храна и напитки няма как да се детоксикираме, защото най-малко никой не може да посочи какви са точно токсините. През 2014 година бе доказано, че всички методи за “детокс” са просто неефективни, няма доказателства, че действат, а малкото налични проучвания по темата страдат от сериозни методически недостатъци и не могат да убедят с аргументи, че детоксикацията е ефективен метод за благоприятно повлияване върху здравето (Източник 3).

Untitled-8

Дори в своите специализирани книги за здравословно хранене и детокс ясно се вижда фундаменталната липса на знания в областта. Твърди се, че хлорофилът “доказано спира развитието на патогенните бактерии”, което е странно. Хлорофилът е просто пигмент, който играе изключително важна роля в биоенергетиката на фотосинтезиращите видове, но още през 1950 година е установено, че той няма  абсолютно никакви терапевтични свойства при третиране на рани и инфекции (4).

В книгте и се твърди, че куркумата има буквално 150 лечебни свойства, но това е поредната измислица. Куркумата се спряга за панацея и донякъде това е “подкрепено” от почти реална наука. Проблемът е, че невероятните резултати се наблюдават само в in vitro условия, само в лабораторията. Мащабно проучване ни разкри наскоро, че тези наблюдавани ефекти не могат да се прехвърлят директно върху хора. Куркумата просто не лекува. Нещо повече. Оказва се, че куркуминът (активното вещество в куркумата) реагира с аналитичните методи на изследване, което е довело до отчитане на фалшиви позитиви. Наблюдаван е сигнал за наличен ефект, който всъщност никога не е бил наличен – фалшив позитив (5). Наскоро дори FDA наложи забрана върху куркумина (активната субстанция в куркумата) поради данни за високи рискове за човешкото здраве (6).

От активността в социалните мрежи се вижда и че госпожа Тонкин дава на показ без притеснение лошите си познания в сферата на метаболизма. Тя твърди, че водата е източник на енергия, докато тя по-скоро е изпълнява ролята на универсален разтворител. Освен това се твърди, че водата пренася кислород към клетките, но от учебниците по Биология в училище знаем, че тази функция се изпълнява от хемоглобинът, който преди всичко е протеин.

Албена Тонкин прокарва и грешната идея, че ядковите млека са добра алтернатива на животинските млека. Истината е, че ядковите вариации се считат за имитационни продукти, които са изключително бедни на основни макро и микронутриенти – протеини, мазнини, витамини и минерали. Това, което не се казва е, че растителните продукти са богати на антинутриенти, които редуцират абсорбцията на витамини и минерали. Храната ни може да е богата на тези ценни хранителни вещества, но антинутриентите възпрепятстват тяхното усвояване. Важно е и да се спомене, че ядковите продукти много често имат неприятен вкус, който се замаскира с подсладители и аромати. Така те могат да се превърнат в богат източник на скрити въглехидрати, а това ги прави рискови за здравето. Подобни продукти са подходящи основно за хора с алергии и непоносимости към млечни продукти.

 Преди всичко нека не забравяме, че пред законите всички трябва да сме равни. Те не трябва да се спазват селективно, а после да се оплакваме от беззаконието в държавата. Всеки може да практикува желаната от него професия, но преди това е хубаво да изпълни всички минимални изисквания. В този случай липсващият ценз е ясно видим от проявата на липса на фундаментални познания, което изправя пациентите пред рискове. А храненето е сложен и важен физиологичен процес. Важен аспект от човешкото здраве, който не трябва да бъде оставян в ръцете на хора със съмнителна компетентност.

Untitled-4

Книгата “Митове и истини за храненето” не е с диетологичен характер и в нея не присъстват диети, програми и схеми за сваляне на килограми. Тя е по-скоро издание за популярна наука.

Използвани източници:

1) https://www.lex.bg/laws/ldoc%20/2135489147

2) http://6nine.net/2019/04/02/magi-pashova-narushenie-na-zakona/

3) Klein, Alice & Kiat, Hosen. (2014). Detox diets for toxin elimination and weight management: A critical review of the evidence. Journal of human nutrition and dietetics : the official journal of the British Dietetic Association. 28. 10.1111/jhn.12286.

4) Conrad R.Lam; Brock E.BrushM.D; Chlorophyll and wound healing: Experimental and clinical study; The American Journal of Surgery Volume 80, Issue 2, August 1950, Pages 204-210

5) The Essential Medicinal Chemistry of Curcumin Kathryn M. Nelson, Jayme L. Dahlin, Jonathan Bisson, James Graham, Guido F. Pauli, and Michael A. Walters Journal of Medicinal Chemistry 2017 60 (5), 1620-1637 DOI: 10.1021/acs.jmedchem.6b00975

6) https://www.federalregister.gov/documents/2019/09/05/2019-18951/amendments-to-the-list-of-bulk-drug-substances-that-can-be-used-to-compound-drug-products-in

Хареса ли ти тази статия? Може да подкрепиш biologist чрез Patreon!
Become a patron at Patreon!
Share this Story
Load More Related Articles
Load More By biologist
Load More In НЕнаука

Facebook Comments

Check Also

Приемът на никотинамид (NR или NMN) е безсмислен и няма да ви направи по-млади

През последните години изключително голяма популярност придобиват хранителни ...

Patreon

Ако харесвате съдържанието на biologist, може да го подкрепите чрез Patreon.!
Become a patron at Patreon!

Facebook