НЕнаука

Маги Пашова отново практикува в нарушение на “Закона за здравето”

Предполагам, че всички искате да живеете в правова държава? Всеки да се подчинява на законите? Не искате висши политици да укриват данъци или пък да купуват имоти с пари, чиито произход не е установен? Но има едно популярно мнение в обществото, че законите трябва да важат за всички, но не и “за мен”. Много хора търсят странични начини за преодоляване на някои малки законови пречки. Ще помолим приятел за услуга, ще накараме роднина в някоя държавна администрация да удари едно рамо или просто ще си платим – уж безобидни, но все нарушения на закона. За да живеем в едно по-добро общество, всеки трябва да се подчинява на обществените норми, правила и закони и никой не трябва да си въобразява, че може да ги заобикаля! Че за него те не важат.

Сагата с Маги Пашова е дълга. Маги е бивш икономист, който изведнъж решава, че трябва да направи рязък завой в кариерното си развитие и да започне да се грижи за здравето на хората чрез предписване на режими за хранене и даване на платени диетологични съвети. Затова решава да изкара дистанционна онлайн образователна степен от CSNN (канадски холистичен институт по хранене), която се състои от 18 курса. В резултат получава правото да се нарича нутриционист, но в реалност тя няма право да практикува диетология на територията на нашата страна. Получената образователна степен не се признава от МОН.

Untitled-13

В края на 2016 година Боян Юруков подава сигнал до Столична здравна инспекция, която по-късно констатира, че Магдалена Пашова практикува медицинска дейност без да има нужните правомощия, за което и е поставен акт. Аз и Боян се грижим това да стане ясно на повече хора, защото неспециалист да практикува медицинска професия е не само незаконно, но и опасно още повече, че Магдалена Пашова е достатъчно уверена в иначе ограничените си познания, за да дава “компетентно” мнение за хранене на бременни жени, бебета и деца. Наистина безотговорно поведение.

За тази си дейност ние бяхме заклеймени от Магдалена Пашова и от организацията “За храната”. Едва ли не бяхме изкарани като някакви лоши хора, които репресират една изявена личност да помага на хората. По думите на госпожа Пашова, ако тя работеше в нормалния свят, щеше да е на почит, но за жалост се намира в България… Хейтъри дебнат навсякъде очевидно.

Магдалена Пашова е една от носителките на наградата "Вдъхновителки" на вестник "24 часа" за 2019 година.

Магдалена Пашова е една от носителките на наградата “Вдъхновителки” на вестник “24 часа” за 2019 година.

Ново нарушение на закона

Две години след установеното нарушение трябваше отново да се установи дали г-жа Пашова продължава да практикува своята холистична професия, но този път законно. Две години са напълно достатъчни, за да изпълнят минималните изисквания, за да практикува, но уви тя не е пожелала да изпълни закона.

Проверка на Столична здравна инспекция отново установява, че с дейността си тя грубо нарушава Закона за здравето. Според въпросния закон Магдалена Пашова практикува “неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве” и по-точно чл. 166 т. 7 – “диетика и лечебно гладуване”. Всеки, който практикува подобни методи трябва задължително да има бакалавърска степен по “Здравни грижи”, магистър по специалности “Медицина”, “Фармация” или “Дентална медицина” или завършени четири семестъра в медицински университет. Освен това всеки практикуващ трябва задължително да бъде регистриран в РЗИ, че извършва подобна дейност, но без нужното образование, това не може да бъде осъществено, а съответно въпросното лице НЕ МОЖЕ да практикува създаване на хранителни режими, даване на хранителни съвети или поемане ролята на квалифициран диетолог. При желание г-жа Пашова можеше за 2 години да е изкарала нужните 4 семестъра в медицински университет. Такова желание явно липсва.

В този ред на мисли твърдението на Маги Пашова, че обвиненията към нея са неоснователни и юридически слаби, не биха издържали при обжалване са просто нелепи. Законът е изключително конкретен кой може да практикува диетология и място за тълкуване няма. Трябва да сме коректни, защото не само Маги Пашова нарушава този закон, но и много други инфлуенсъри и спортни инструктори. Трябва да си изключително смел, за да регулираш храненето на един индивид. Ти поемаш неговото здраве, а хора без медицинско образование не са подготвени за това. А да продаваш записани видеоматериали и изготвени хранителни програми на конвейр е дори по-абсурдно.

Закон за здравето (Източник 1):

Чл. 166. (1) Министърът на здравеопазването контролира прилагането на неконвенционалните методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, които включват:

7. диетика и лечебно гладуване.

Чл. 167. (1) (Доп. – ДВ, бр. 59 от 2006 г.) Право да практикуват неконвенционални методи по чл. 166, ал. 1, с изключение на хомеопатия, имат български граждани и граждани на държава – членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, които са психически здрави, не са осъждани за престъпление от общ характер и отговарят на едно от следните условия:

1. притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по професионални направления “Медицина”, “Дентална медицина” или “Фармация”;

2. (изм. – ДВ, бр. 85 от 2005 г.) притежават образователно-квалификационна степен “специалист” или “бакалавър” по професионално направление “Здравни грижи”;

3. (изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) притежават диплома за завършено средно образование и свидетелство за успешно проведено обучение не по-малко от 4 семестъра във висше медицинско училище при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

Чл. 170. (1) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) Лицата, които практикуват неконвенционални методи, се регистрират в регионалната здравна инспекция в областта, където практикуват, като подават заявление, към което прилагат документи, удостоверяващи изискванията по чл. 167.

Груби грешки

В своето творчество Магдалена Пашова изказва множество твърдения, които ясно дават на показ резултатите от липса на адекватно фундаментално образование. Липсват основни познания по биохимия, микробиология, състав на храните, хранене и метаболизъм. Госпожа Пашова вярва, че “модерното” хранене е непознато за гените ни и затова храната трудно се метаболизира. А в реалност метаболизмът ни е достатъчно силен, за да се справи с тривиалните макромолекули в храната и дори разполага с ензимни системи, които могат да метаболизират и екзотични съединения. Именно на този силен метаболизъм се дължи способността да “неутрализираме” всички терапевтични съединения например, които приемаме под формата на лекарства (Източник 2). Именно благодарение на богатия си метаболизъм, тялото ни може да се “детоксикира” естествено от поетите различни токсични съединения от околната среда (включително познатия алкохол), но в определени граници.

Госпожа Пашова очевидно не е добре запозната и с една от любимите и теми – пробиотиците. Хубаво е да се знае, че не всяка храна, при чиято направа е използвана стартерна култура или при която е протекла ферментационен процес, е пробиотик. Микроорганизмите в хранителната индустрия се използват за фина химична модификация, за да се постигне определен търсен ефект – нов вкус, желан аромат, антагонизъм на патогенни бактерии и други. Тези микроорганизми не са пробиотици. Маги прави и доста груби грешки относно някои факти свързани с човешката ензимология. И тук стигаме отново до въпроса защо човек с такива пропуски в знанията практикува диетология?

Храненето е важен аспект от нашето индивидуално здраве и то не трябва да бъде оставяно в ръцете на неквалифицирани и неопитни хора.

20190315085009663-1

20190315085009663-2

 Книгата “Митове и истини за храненето” не е диетологична и в нея няма описани режими за хранене. Нейната цел не е да дава съвети за хранене или за здравословен начин на живот, а да добави нужна информация по наболели теми. Повечето от разглежданите теми са от чисто биологичен тематика (генетика, микробиология, пробиотици, модифицирани организми, растения), която е в рамките на образованието и професионалния опит на автора.

Източници:
1) http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/02/27/zakon-za-zdraveto.pdf

2) http://6nine.net/2018/01/27/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8/

Хареса ли ти тази статия? Може да подкрепиш biologist чрез Patreon!
Become a patron at Patreon!
Share this Story
Load More Related Articles
Load More By biologist
Load More In НЕнаука

Facebook Comments

Check Also

Приемът на никотинамид (NR или NMN) е безсмислен и няма да ви направи по-млади

През последните години изключително голяма популярност придобиват хранителни ...

Patreon

Ако харесвате съдържанието на biologist, може да го подкрепите чрез Patreon.!
Become a patron at Patreon!

Facebook