Наука

Мръсен въздух – защо наистина трябва да се притесняваме

Ако харесвате тази статия, можете да подкрепите блога и "Наука и критично мислене" в Patreon. Become a Patron!

В България (най-вече София и Пловдив) все повече се говори за мръсния въздух, като сериозен здравен проблем. Да, все още ситуацията не е толкова тежка, като в Китай, но има време. Тук сякаш най-загрижените не са компетентните и отговорни лица, а обикновените граждани. Липсват всякакви опити за решаване на проблема в зародиш от страна на институциите, а липсата на данъчни облекчения за „по-екологични“ коли буди недоумение.

Мръсният въздух е опасен поради три причини, като последната сякаш не е толкова дискутирана. Мръсният въздух съдържа голямо количество прахови частици, с не много малка големина, които увреждат механично дихателните пътища – първо ниво на вреда. Второто ниво  е химическата композиция на смога – постоянното излагане на подобна замърсена среда е идеална предпоставка за хронична интоксикация с минимални дози от някой от компонентите.

Третото ниво е биологично. Част от състава на мръсния въздух е земна маса. Преноса на подобни частици е идеална среда и за пренос на биологични патогени – вируси, бактерии, плесени, гъбички и подобни. Бактериите имат способността да адхезират по подобни частици. Някои от тях (включително и плесени) спорулират, а спорите са изключително устойчиви и „покълват“ при попадане при  благоприятни условия – човешкото тяло например. Вирусите са също част от биологичното разнообразие.

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pneumoniae

През 2014 година бе публикувано много любопитно проучване в Nature. Трябва да се отбележи, че огромна част от бактериите (1300 отрити вида в смога) са некултивируеми, което означава, че чрез класически микробиологични техники е невъзможно да се установи тяхното съществуване. Затова китайски учени изучават биологичната композиция на смога чрез next generation sequencing (NGS) – метагеномен анализ. Те филтруват през серия от филтри замърсен въздух от околната среда. Върху филтрите попадат вируси, бактерии и други организми, от които изолират рибозомна ДНК. След секвениране могат да се идентифицират всички налични представители с абсолютна точност. По този начин е установено, че в най-голяма численост са налични по-скоро безобидни бактерии, като Geodermatophilu sobscurus, Modestobacter marinus, Blastococcus saxobsidens, Kocuria rhizophila и Micrococcus luteus – почвени бактерии, но има и много фекални и не особено безобидни. Така например е открит в голяма численост Streptococcus pneumoniae (хемолитичен представител) – причинява пневмония особено при индивиди със слаб имунитет – деца, възрастни, имуникопрометирани, хора подложени на имуносупресия и други. Aspergillus fumigatus e представител на плесените, спорулиращ, причинява алергии, пулмонарни инфекции, бронхопневмонии. Открити са и аденовируси, които могат да причинят респираторни инфекции и дори животозастрашаващи мултиорганни инфекции.

Има ли нещо по-страшно от тази описана картинка? Оказва се, че има…

Aspergillus fumigatus

Aspergillus fumigatus

През 2016 година отново в Китай е установено, че в смога циркулират бактерии, които носят цели 65 гена (изследвани са почти 900 проби) за антибиотична резистентност, а някои от тях придават на носителя резистентност към някои от най-силните ни антибиотици (карбапенеми) – последните ни надежди.

Гъстата населеност, наличието на мръсен въздух и биологично замърсяване, пренос на гени за резистентност са идеална предпоставка за възникване на епидемии и пандемии.

Литературни източници:

1) http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es4048472

2) http://www.gu.se/english/about_the_university/news-calendar/News_detail/?languageId=100001&contentId=1413440

Хареса ли ти тази статия? Може да подкрепиш biologist чрез Patreon!
Share this Story
Load More Related Articles
Load More By biologist
Load More In Наука

Facebook Comments

Check Also

Бананите не са “ГМО” и няма да умрем

На 10 януари бизнес насоченото издание на bTV ...

Patreon

Ако харесвате съдържанието на biologist, може да го подкрепите чрез Patreon.!

Facebook

Инстаграм