Наука
Криптовалутата – възможната причина за смъртта на банките

Криптовалутата – възможната причина за смъртта на банките

Teкстът е реферат на Г. Й. от ИУ Варна, за чието написване помогнах активно :)

Намираме се във временна на постоянна финансова нестабилност. В продължение на няколко години сме потърпевши на няколко световни финансови кризи, като най-голямата от 2008 година изправи света пред изпитание. Източникът на тези кризи е банковият сектор. В същото време правителствата продължават да наливат в големите банки огромни държавни финансови средства, за да имитират стабилност, а банките да могат да отпускат повече кредити. През изминалите две години дори в България стана ясно, че банковият сектор е толкова нестабилен, че в рамките на месеци една от най-преуспяващите банки (на хартия) успешно бе срината, което добави нови дългове към увеличаващите ни се държавни задължения.

Но може би най-притеснителното е, че политиката на наливане на ограничени ресурси в бездънни ями е държавна, дори международна. Подобен пресен пример е ситуацията в Гърция, която отказва да се реформира и продължава да взема нови кредити, за да изплати старите, а бъдещето без реформа е ясно – дългова спирала. Притеснителното е, че според много финансови анализатори и България се е отправила към дългова спирала.

Подобни действия не вдъхват доверие във финансовите институции и определено не в политическата система.

Банките са държавни динозаври

Едно вече е ясно на всички – баките не са представител на капиталистическия бизнес. В настоящето си превъплъщение те нямат почти нищо общо със свободния пазар и дори нямат място в него. Те постоянно се движат между две позиции: в един момент те са държавен протекторат, който е в отчаяна нужда от държавните преси за пари или парите на данъкоплатците, като при липса на такива сме изправени пред упадък на обществото и финансов колапс. От друга страна те са конвенционален инструмент за водене на държавни политики – просто са подхранвани с достатъчен банков резерв и подлъгващи с ниски лихвени проценти, за да се създадат дори по-евтини кредити и да се произведе изкуствен растеж.

Много анализатори смятат, че настоящата световна финансова система е към своя край, но никой все още не може да каже кога и как точно той ще настъпи. По света всички централни банки се намират в състояние с нулеви или почти нулеви лихвени проценти, а някои от тях използват своите баланси в отчаяни опити да предотвратят колапса на тежката банкова машина. Възможността това състояние да се подобри при подобряване на световната икономика е почти нулев. Банките трябва да разберат (и то по трудния начин), че възможността им да принтират нови банкноти дори да е безгранична, публичното доверие в тези безстойностни валути не е. Вероятно цялата система ще експлодира с огромна хиперинфлация, която ще изправи света пред нова криза.

Бъдещето на парите

Но какво ще настъпи след може би евентуалния колапс на настоящата система? Ще трябва да се върнем обратно към обикновената обмяна на стоки? Едва ли… Очевидно е, че модерната капиталистическа икономика се нуждае от функционираща монетарна система. Надеждите на всички са във възможността, че от пепелта на настоящата система ще се въздигне нова, която ще е напълно частна и без сериозен политически контрол – без нечистоплътен държавен-банков алианс в основите си, алианс който съществува в противовес на всичко зад което стои свободният пазар. Никой не може да предскаже как точно ще изглежда тази система. Тя ще бъде оформена само и единствено от пазара. Въпреки това могат да се направят няколко концептуални предположения за една подобна система.

Частен златен стандарт

Монетарни системи на свободния пазар, в които предлагането на пари е извън политически контрол, са системи, в които парите са обменна стока в лимитирано и неразтегливо количество. В подобни системи не би трябвало да е възможно частно лице да може да произвежда (хартиени или електронни) пари по свое желание и без лимит. Настоящата система не работи по този описан начин и като цяло не се подчинява на правилата на свободния пазар. Определено не е устойчива.

Очевадните кандидати са злато и сребро, които функционират като парични единици от хилядолетия. Новата финансова система може да е конструирана около частни компании, които предлагат резерви от злато и сребро. Около това ядро от съхранявани монетарни метали се изгражда финансова система, която използва последни информационни и разплащателни технологии, за да осъществят обезопасени и евтини трансфери на собственост между субекти, които изберат да участват в тази система. Ще съществуват дебитни и кредитни карти, мобилни, дистанционни и интернет разплащания, но не и държавен контрол. Всичко ще функционира на пазарен принцип.

А може би по-добре да използваме Bitcoin?

Друго решение на проблема са виртуалните, частни пари, като Bitcoin. Bitcoin е нематериална валута, интернет пари. Bitcoin е софтуер.

Bitcoin  може да се разглежда като криптографска стока. Индивидуални биткойни могат да се създадат чрез процес, който е наречен „майнинг“. В този процес е въвлечена значителна изчислителна мощ, а комплексните алгоритми в сърцето на Bitcoin правят създаването на допълнителни биткойни значително по трудно (което означава и по-скъпо) при условие, че има голяма наличност към настоящия момент. Общият обем биткойни е лимитиран до само 21 милиона единици. Отново трябва да се подчертае, че това е фиксирано в алгоритъма (сърцето на цялата система), който не може да бъде променен.

Това означава, че създаване на Bitcoin пари е изцяло частно, но не без своята цена и не е безгранично. Повечето хора естествено никога няма да осъществят „майнинг“ на биткойни, както и при „златния стандарт“ повечето хора няма да копаят злато. Хората ще се сдобиват с биткойни чрез търговия, чрез обмяна на стоки и услуги.

Но биткойните едва ли могат да се определят като точно пари. Добиването им е неразтегливо и не подлежи на контрол от различни органи. Това са международни и напълно капиталистически „пари“. Но все пак хората трябва да са съгласни да ги използват.

Разбира се има много въпроси, които предстои да бъдат отговорени: „Безопасни ли са?“, „Може ли алгоритъмът да бъде променен или да се злоупотреби с него, което да фалшифицира биткойните?“, „Виртуалните портфейли, в които се съхраняват биткойните, безопасни ли са?“ Това са казуси, с които трябва да се заемат компютърните специалисти и криптографите. Но въпреки това Bitcoin се оказва като една добра алтернатива, около която може да се изгради финансова система, но само и единствено пазарът може да реши съдбата на Bitcoin.

Като цяло Bitcoin може да се смята като технология за разплащане, като евтин инструмент за пренос на собственост, подобни на хартиените пари. Bitcoin дори могат да бъдат разменяни с хартиени банкноти. Но докато количеството на биткойни е ограничено, количеството на хартиени банкноти може постоянно да се увеличава. Това означава, че разменната стойност на криптовалутата е обречена да се покачва.

Монетарна система изградена върху международна, аполитическа валута под формата на Bitcoin, може да е една истинска капиталистическа система, в която се осъществява свободна и доброволна обмяна между частни лица и корпорации без географски ограничения – система стабилна извън политическия контрол. Ще има много предимства за модерния потребител, но ролята на банките ще е силно ограничена. Това показва, че банките са се превърнали в институции, които обслужват основно настоящата имагинерна, хартиена, финансова система.

Банките биха пострадали сериозно от въвеждането на криптовалутата

Нека си представим какво би се случило, ако заменим имагинерните хартиени пари с криптовалута. Благодарение на световната мрежа ние можем чрез имейл, интернет или скайп съвсем евтино да си организираме пътуване до далечна локация. Въпреки това нещата стават сложни, когато дойде време да се осъществи разплащане. За да се осъществи плащане е нужно да се обменя валута, да се осъществяват транзакции – процеси, в които са въвлечени много участници, които натоварват финансово крайния потребител. Ако се използваме биткойни бихме елиминирали посредниците, техните такси, което би превърнало процеса по разплащане лесен, бърз, евтин, дори безплатен. Банките биха изгубили огромен финансов ресурс.

В момента всяка държава иска да има своя локална, имагинерна, хартиена валута, която се управлява от отделна, локална, централна банка. Това поставя доста трудности между отделните потребители в различни райони на Света. За да обменят стоки и да осъществяват търговия, те трябва да продадат валутата, която притежават и да си купят валута, с която искат да търгуват. Всичко това освен, че отнема време, търсене на търговец с най-подходяща цена, натоварва финансово крайния клиент, а банките естествено трупат печалба. Но какво би станало, ако всички локални валути бъдат заменени с криптовалута? Всички посредници биха били елиминирани, не би имало нужда от централни банки и органи, които да упражняват контрол, а крайните потребители биха били значително улеснени и биха спестили средства.

В настоящия глобализиран свят, в който границите постепенно изчезват, място за „национални икономики“ с „национални валути“ няма.  Единствените, които се облагодетелстват от настоящата монетарна система са банките. Те печелят от постоянната обмяна на една хартиена валута за друга хартиена валута.

Но банките печелят значително и от спекулации. Разбира се няма нищо лошо в спекулацията в условията на свободния пазар, но при подобни условия възможностите за спекула биха били силно ограничени. Днес силната намеса на държавните апарати във финансовите пазари, съществуването на множество хартиени валути и постоянната изменчивост, която се генерира от монетарните и фискални политики, създават огромни условия за спекулация. Bitcoin ограничава силно възможностите за намеса, изменчивост на финансовия пазар и като цяло спекулата, което ограничава и възможностите за печалба на банките.

Въвеждането на Bitcoin би променило изцяло наличните финансови системи. Напълно е ясно, че размерът, настоящите бизнес модели, източникът на печалба и проблемите на съществуващите банки са изцяло свързани с разтегливата система на хартиените пари. Но дори настоящата система да оцелее, свободния пазар и постоянното търсене на по-добри, по-ефикасни и по-издръжливи решения, задно с технологичния прогрес ще подложат на огромен натиск настоящата банкова индустрия.

Упадъкът на банките и на системата на хартиените пари като цяло ще даде много възможности на ново поколение предприемачи. Ще се зародят много компании, които ще предложат търгуването със злато, сребро и криптовалута, ще се създадат нови технологични компании за разплащания, ще се създадат много нови и иновативни технологии. Светът е вече готов за модерна и високотехнологична монетарна система, която трябва да работи спрямо принципите на свободния пазар.

 

Share this Story

Подобни публикации

Ако харесвате дейността на 6nine, може да помогнете със скромно дарение за обезпечаване на някои нужди. Благодаря!

Choose currency

Enter amount

Харесайте ни във facebook

За biologist

I fucking love science! Микробиолог, science enthusiast, по дефиниция на БГ законодателството се водя "млад учен", просто любопитен. Геймър, меломан, киноман. MARVEL FAN! Млад съм, което явно за много хора е проблем. За други щеше да е проблем, ако бях брадат старец :D Няма угодия. https://www.facebook.com/munroe90

Статии в снимки