Наука

Науката е добър заместител на Бог

Ако харесвате тази статия, можете да подкрепите блога и "Наука и критично мислене" в Patreon. Become a Patron!

Има тенденция религиозните вярвания да правят религиозните хора щастливи (1). Учените дават няколко предположения за този феномен: религията дава силно усещане за контрол; дава имагинерна цел в живота и редуцира несигурността.

Та ако религиозните вярвания правят хората по-задоволени от техния живот, защо секуларизма се разпространява във все повече държави? Ново проучване (2) дава вероятни отговори: Вярата в научния и технологичен прогрес може също да послужи като източник на удовлетворение в живота. Дори може да предложи по-голямо щастие от религията.

Проучването е публикувано в журнала Personality and Individual Differences, a на чело на научния екип е била Олга Ставрова – психолог от University of Cologne. Екипът първо е направил задълбочен анализ как вярата в научния и технологичен прогрес влияе върху удовлетворението от живота при представителна извадка от около 1500 холандски граждани. После са сравнили измерените показали с идентични, но в други 72 страни. Учените откриват, че вярата в научно-технологичният прогрес  е свързана със силно чувство за персонален контрол, което води до по-високо удовлетворение.

При проучването са зададени редица въпроси на холандците относно техните ценности, религиозност, персонални черти, вяра в прогреса, чувство за персонален контрол и удовлетворение от живота. Учените са измерили вярата в прогреса например като са накарали участниците да оценят до каква степен са съгласни с твърдения от сорта на: „Науката и технологиите правят живота ни по-здравословен, улеснен и комфортен.“ и „Заради науката и технологиите идните поколения ще разполагат повече възможности.“

Участниците са били попитани колко често участват в религиозни служби и дали вярват в Бог. Били са попитани и „Колко голяма свобода на избор и контрол усещат, че имат върху живота си?“ Оценка „1“ индикира „никакъв избор“, а 10 означава „огромен избор“. След това са попълнили анкета, която да оцени удовлетворението им от живота. А за финал всички са попълнили стандартна анкета, в която се попълват данни за пола, възрастта, образованието, доходите, професията и семейното положение.

Учените стигат до извода, че религиозната вяра и вярата в научно-технологичния прогрес са свързани с удовлетворение в живота, но при вярата в прогреса то е значително по-голямо. Всъщност 3 пъти е по-вероятно удовлетворението в един човек да е свързано с наука и технологии, а не с религия. Наблюдавана е тенденция вярващите в прогреса  да имат по-силно усещане за персонален контрол върху живота си. При религиозните хора тази тенденция е по-слаба и дори липсваща.

Вярата в прогреса и религията са независими една от друга, а не взаимно допълващи се. В допълнение мъжете и образованите индивиди имат по-силна вярва в технологичния и научен прогрес от жените и по-слабо образованите.

Данните за различни държави са взети от World Values Survey, които изследват религиозните вярвания и технологичния прогрес в 72 страни.

Ставрова и колегите й стигат до извода, че корелацията между вярата в научно-технологичния прогрес и удовлетворението от живота е положителна и значима в 69 от 72 страни. От друга страна религиозните вярвания носят удовлетворение в само 28 страни, като дори при 5 корелацията е отрицателна. Технологиите и науката носят на хората усещане за персонален контрол в 67 страни, докато религията го прави само в 23, а в 10 корелацията е отрицателна.

Но защо хората, които вярват научния и технологичен прогрес са по-щастливи от вярващите в богове? Според изследователския екип достигането на контрол над света и разбирането на природата винаги са били основни цели на науката. Вярата, че науката дава или ще даде известен контрол и разбиране на някои процеси в природата дава усещането, че хората контролират собствения си живот. Това усещане води до по-високо удовлетворение.

Литература:

1) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4029596/

2) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019188691630160X

Хареса ли ти тази статия? Може да подкрепиш biologist чрез Patreon!
Share this Story
Load More Related Articles
Load More By biologist
Load More In Наука

Facebook Comments

Check Also

Бананите не са “ГМО” и няма да умрем

На 10 януари бизнес насоченото издание на bTV ...

Patreon

Ако харесвате съдържанието на biologist, може да го подкрепите чрез Patreon.!

Facebook

Инстаграм