Наука

Митът за антиоксидантните свойства и йонизираната (алкална) вода

Разбрахте ли каква е „иновативната технология“ зад водите от серията ADVA? Моето предположение е електролиза… Нищо съществено. Това е много рекламиран метод за получаване на чудодейна вода в западните страни. Друга „иновативна“ компания предлага не йонизирана вода, а директно уреди за получаване на такава – KANGEN.

Йонизираната вода е един от многото продукти на пазара, които играят ролята на модерна панацея – лек за абсолютно всичко. Тази панацея е изключително популярна в студията за красота, спа, фитнес, манекенски среди и подобни. Таргет групата на подобни компании са хора без нужните специфични познания, те са лесни за манипулация.

Вълшебната технология на KANGEN и (най-вероятно) ADVA (електролиза) се основава на факта, че водните молекули се разпадат (дисоциират) при преминаване на електрическо напрежение. Това се осъществява, чрез поставяне на два електрода с противоположен заряд в РАЗТВОР (много важно условие). Положителните йони близо до негативния електрод придобиват електрони, а отрицателните йони до положителния електрод губят електрони.

Тук трябва да се отбележи, че поради спецификата на самия процес в близост до негативния електрод поради излишните 0Н- йони pH e алкално, а в близост до позитивния електрод pH e кисело поради излишъка от H+ йони. Това е локализирано в малко пространство около самите електроди.

Но проблемът е, че електролизата не може да запази водата „йонизирана“ дълго време. Дори водата да се дисоциира до водородни катиони и хидроксилни аниони, след електролизата те отново ще образуват неутрална водна молекула. Всъщност образуването на вода става по-бързо от самата дисоцияция.

ADVA твърди, че филтрира водата от огромна част от йонните (хлор, флуор и други) и микроорганизмите, което силно понижава електропроводимостта. А можете да се досетите, че електролизата би протекла много трудно, защото както знаем от часовете по физика, електролиза не може да протече при ниска електропроводимост. Електричество протича в силни електролити. Спомнете си опита със солния воден разтвор, батерията и лампата.

Като пример мога да ви споделя, че за производството на чист кислород и водород е нужно да се добави сярна киселина. Наличието на сулфатни йони е достатъчно условие за протичане на ефикасна в индустриални мащаби електролиза.

Твърди се, че йонизираната вода има много добри антиоксидантни свойства , но това просто не е вярно. Няма причина да вярваме на подобно твърдение, защото то все още не е доказано. Но трябва да се знае, че хората нямат нужда да пият по 3 литра алкална вода, защото еволюцията ни е дарила с ензимни комплекси (каталаза, пероксидаза и други), които са многократно по-ефикасни от която и да е вода.

В една от малкото научни статии (Antioxidant effects of reduced water produced by electrolysis of sodium chloride solutions. J. Appl. Electrochem 2001: 31(12) 1307-13.), които изследват алкалната вода, авторите стигат до извода, че алкалната вода сама по себе си няма никакви антиоксидантни свойства. Възможно е алкалната вода леко да повиши антиоксидантните активности на споменатите по-горе ензими, но това е в лабораторни условия – in vitro. В реални условия няма как да промениш вътрешната хомеостаза и да алкализираш тъканите си с малко вода, за да подобри ефективността на и без това ефективните ензимни системи.

Но най-смешното е, че хората, които твърдят, че водата им е алкална (в следствие на електролиза) и в същото време с антиоксидантни свойства, не осъзнават в какъв парадокс се вкарват. Това означава, че водата им е богата на -OH (хидроксилни аниони), които се определят като ROS – реактивни кислородни форми или по-познати като опасните свободни радикали.

И запомнете, че заявки за лечебни и здравословни ефекти могат да правят само одобрените производители на лекарства, чиито продукти са преминали клинични проучвания и ефектите им са ДОКАЗАНИ.

Част от реактивните кислородни форми (ROS – reactive oxygen spicies) са: синглетен кислород, хидроксилен радикал, хидриоксилен йон, супероксиден анион, пероксинитритен йон и други.

 

 

Хареса ли ти тази статия? Може да подкрепиш biologist чрез Patreon!
Become a patron at Patreon!
Share this Story
Load More Related Articles
Load More By biologist
Load More In Наука

Facebook Comments

Check Also

Приемът на никотинамид (NR или NMN) е безсмислен и няма да ви направи по-млади

През последните години изключително голяма популярност придобиват хранителни ...

Patreon

Ако харесвате съдържанието на biologist, може да го подкрепите чрез Patreon.!
Become a patron at Patreon!

Facebook