Наука, Снимки

Какво представлява научният метод?

Ако харесвате тази статия, можете да подкрепите блога и "Наука и критично мислене" в Patreon. Become a Patron!

„Това е просто ТЕОРИЯ!“ Не е ли това най-дразнещото словосъчетание, което омаловажава труда на множество учени в определена сфера? Истинска обида… В подобни ситуации най-вероятно се смята, че дадената теория е просто едно недоказано твърдение (предположение), а всъщност е точно обратното… Често така се окачествява труда на Дарвин – Теория на еволюцията. Но зад една теория стои богат набор от доказателствени материали, които са събрани с помощта на така наречения „научен метод“.

xvesdfПървата стъпка според научния метод е наблюдение на процеса или обекта, който се изучава, за да се създаде предварителна хипотеза – информирано предположение, което обяснява наблюдението. Тази стъпка често е индуктивна и креативна, защото всъщност няма детайлна техника, която да генерира хипотези. След това изследователите решават каква информация е нужна, за да се тества хипотезата и пристъпват към събирането на тези данни чрез още наблюдения или внимателно планирани експерименти. След като данните са събрани, учените решават дали те (данните) подкрепят хипотезата, или я отхвърлят. Ако хипотезата не е преминала теста, тя се отхвърля и се изгражда нова такава. Но ако пък успее да премине теста, тя подлежи на допълнителни и по-сериозни изпитвания. Процедурата често е по-ефективна, ако се тестват и множество алтернативни хипотези едновременно, докато се открие тази, която премине първите тествания. Този основен подход се нарича хипотетично-дедуктивен метод. При дедукцията заключението за определен случай следва поредица от логически предварителни условия (Ако…, тогава…). Индукцията е точно обратното. До заключение се стига след вземане под внимание на определени примери. И двата вида разсъждения се използват в научната сфера.

Когато се извършва експеримент, важно е да се използва контролна група, както и експериментална група. Контролната група се третира по същия начин като експерименталната, но без върху нея да се извършва експерименталната манипулация. По този начин може да сте сигурни, че промените в експерименталната група се дължат на експерименталната манипулация, а не на някакъв друг външен фактор.

Ако една хипотеза издържи на всички допълнителни изпитвания, тя може да бъде приета като валидна теория. Една теория е изградена от набор от предложения и концепции, които дават достоверно и систематично описание на определен аспект от природата. Ако една хипотеза е толкова силно подкрепяна от доказателствата, тя се превръща в научен закон. Такива са законите на термодинамиката.

Теорията е една малко стъпало под научния закон. Замислете се какъв смисъл задавате на думата „теория“.

Хареса ли ти тази статия? Може да подкрепиш biologist чрез Patreon!
Share this Story
Load More Related Articles
Load More By biologist
Load More In Наука

Facebook Comments

Check Also

The backlash effect: Костя Копейкин

Да се къпеш в обществена любов не е ...

Patreon

Ако харесвате съдържанието на biologist, може да го подкрепите чрез Patreon.!

Facebook

Инстаграм