Наука

Митове и заблуди около “органичната” храна

Ако Вие, като потребител, искате да закупите фалшив или измамен продукт, трябва ли държавата да ви гарантира това право? Държавата, в която живеете, задължена ли е да преследва този, който знаейки за тази ви склонност, ви мами да закупите истински  продукт вместо фалшификат? Знаейки, че държавата всъщност сме всички ние, трябва ли да крадете от нашето време и пари, за да се извършват такива безсмислени упражнения – да се подсигури, че ви лъжат, когато искате да бъдете лъгани? Трябва ли да накажем човека, който не иска да ви излъже?

Тези проницателни въпроси са били повдигнати през 1972 година от Дик Бийлър, редактор на Animal Health and Nutrition , който е бил обезпокоен от приемането на закони в Калифорния за сертифицирането на „органичните“  (био)храни. Тази закони сигнализират за полагането на начални усилия, които през 1990 година достигат до своята кулминация с приемането на Закона за продукция на органична храна в САЩ (OFPA), който кара Министерството на земеделието на САЩ да създаде първите стандарти.  Законопроектите се взимат под натиск от различни потребителски, екологични и земеделски организации.

Законът кара Министъра на земеделието да създаде Национален съвет по стандартизация на органична храна, който да помогне за създаването на списък от допустими субстанции за органично производство и да съветва министъра по други въпроси. През  1992 година Министърът назначава в този съвет 12 души, 8 от тях са били от индустриалния сектор. Създава се и печата, който използват сертифицираните производители на органични продукти. Доклади показват, че приходите (в САЩ) от органична храна нарастват от 1 милиард  $ през 1990 година, до 7.8 милиарда $ през 2000 година (Статия 1 ).

Неясни определения

Терминът „органична храна“ се отнася за методи, които са използвани за продуциране на храни, а не като характеристика на самите храни. Най-популярната концепция за „органично отгледана“ храна е дефинирана през 1972 година от Робърт Родейл, редактор на Organic Gardening and Farming :

Храна отгледана без пестициди; без изкуствени торове; отгледана на почва, чието хумусно съдържание е увеличено чрез добавяне на органична материя; отгледана на почва, чието минерално съдържание е подобрено чрез третирането с естествени минерални торове; не са използвани консерванти, хормони, антибиотици и други (Статия 2).

През 1980 година екип от учени стигат до извода, че няма универсална дифиниция за органично земеделие:

Органичното движение представлява спектър от практики, нагласи и философии. От една страна са тези, които не биха използвали химически торове или пестициди при никакви обстоятелства. Тези производители държат и следват стриктно своята философия. От друга страна са органични производители, които са доста по-гъвкави. Те се опитват да избегнат използването на химически торове и пестициди, но не се ограничават от тях напълно. Когато е напълно необходимо, някои химически торове и пестициди биват използвани като второстепенна мярка. Въпреки това и тези фермери се смятат за органични производители (био) (Статия 3).

През 1997 година правителството на САЩ поема нещата в свои ръце и създава правила, които се отнасят за всички органични храни и за условията на тяхното отглеждане и производство:

Система, която е проектирана и управлявана, за да се произведат земеделски продукти чрез използване на методи и субстанции, които поддържат цялостта на продукта, докато той достигне до консуматора. Това се осъществява чрез културални, биологични и механични методи, които са в пълна противоположност на използването на химични агенти, за да се осъществи една от следните цели: дългосрочно поддържане на почвената плодовитост; увеличаване почвената активност; осигуряване ефективен контрол на вредителите; рециклиране на отпадъците, за да се върнат обратно в земята; да се прилагат внимателни грижи към селскотопанските животни и селскостопанските продукти; да не се третират със синтетични добавки.

Контролът на плевелите и вредителите включва ротация на културите, ръчно отглеждане, компостиране, обогатяване на почвата и стимулиране развитието на благоприятна микрофлора и хищници. Ако тези методи не са достатъчни, различни химични агенти могат да бъдат използвани (без токсични вещества на въглеродна основа). Предложението не предвижда да се налага мониторинг на различни параметри на почвата и използваната вода.

При (био) отглеждането на животни антибиотиците са забранени като растежни стимулатори, но не и при борбата с инфекции. Разрешено е до 20% от фуража да е от неорганичен произход. Това се прави, защото някои хранителни вещества (като минерали) не винаги може да се предоставят под органична форма. Топлинното облъчване, което редуцира или елиминира някои вредители, убива патогенни бактерии и удължава живота на продукта в магазина, е разрешено по време на обработката на продукцията. Генното инженерство също е допустимо.

След въвеждането на тези държавни правила последва вълна от недоволство. Правилата претърпяват известна редакция, като се ограничава използването на топлинно третиране на продукцията, генното инженерство и използването на утайки от канализацията като торове.

Висока цена – за какво?

Правилата за органично земеделие адресират самите производствени методи, а не физичните качества на продукцията. Твърдение от новинарски репортаж от 1997 година:

Какво е органично? В основата си това е селскостопанска култура, която е произведена чрез естествени, а не синтетични процеси. Когато се сертифицира една продукция като органична, сертифицира се не продукта, а методите и практиките на производство. Когато купувате органичен домат, например, вие купувате продукта на органична ферма. А потребителите са склонни да платят повече за този домат. Те са готови да платят повече за органична храна. Националните стандарти имат за цел да подсигурят, че хората получават това, за което си плащат.

Много потребители, които си плащат малко повече ВЯРВАТ, че самата органична храна е по-хранителна, по-безопасна, по-здравословна и по-вкусна. Но според самото земеделско министерство на САЩ: „Не трябва да се прави разлика между органично и неорганично произведена храна по отношение на качеството, външен вид и безопасност.“ С други думи – грешно е да се твърди, че органичната храна е по-добра.

По-хранителни?

Органичните храни определено не са по-хранителни ( Статия 4). Съдържанието на хранителни вещества в растенията се определя основно от наследствеността. Минералното съдържание може да се повлияе от съдържанието на минерали в почвата, но не е от особено диетично значение. Ако есенциални хранителни вещества липсват в почвата, растението няма да се развие. Ако растението се развива нормално, това означава, че есенциалните нутриенти са налични. Експерименти доказват, че няма разлика в хранителното съдържание между органично и неорганично отгледани култури при стандартни условия.

По-безопаснa?

Много защитници на органичната храна предполагат, че тяхната храна е по-безопасна, защото имат по-ниски нива на пестицидни остатъци. Въпреки това, нивата на пестициди в храната ни въобще не са високи. В някои ситуации пестицидите дори потискат развитието на патогени в храната – патогенни микроорганизми, които синтезират токсини и причиняват токсикоинфекции (Статия 4).

За да се защитят потребителите , САЩ определя нива на толерантност на пестицидите и постоянно упражнява контрол над хранителните продукти на пазара. В България също се упражнява подобен контрол. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) има изграден специален контролен лабораторен комплекс, който освен всичко следи и за количествата на пестициди и токсини във внасяната от чужбина хранителна продукция.

Повечето проведени проучвания от 1970 година насам откриват, че нивата на пестициди в органичната и неорганичната храна са еднакви. През 1997 година Consumer Reports закупува над 1000 килограма домати, праскови, зелени чушки и ябълки в 5 различни града в САЩ и ги изследва за наличие на над 300 синтетични пестицида. Следи в незначително количество от тези пестициди са открити при 77% от конвенционалните продукти и при 25% от органичните, но само по една проба от двете категории (органични и неорганични) са надхвърляли допустимия лимит (Статия 5).

Трябва да се спомене, че пестицидите не се съдържат само във вътрешността на  продуктите, а и на тяхната повърхност. Когато зеленчук или домат се промива с вода и/или детергент, пестицидите по повърхността се отмиват. Контролните лаборатории обаче изследват продуктите без да бъдат промивани. А от елементарна хигиена никой не яде мръсни плодове или зеленчуци.

По-вкуснa?

Органично отгледаните храни не са по-вкусни от конвенционалните. Вкусът се повлиява от свежестта, която варира в зависимост от местоположението, от което идва дадения продукт. Видът на наличната земеделска продукция очевидно варира в различните региони.

През 1990 година израелски изследователи са направили 460 оценки на 9 различни плода и зеленчука, но не са открили разлика между качеството на органичната  и конвенционална продукция (Статия 6).

Твърди се, че органично продуцираните домашни птици са отгледани в среда, в която могат да живеят и да се движат свободно. За да използват това определение, животновъдите на кокошки трябва да ги отглеждат на свобода… без заграждения. Проучване на Consumer Reports от 1998 година определя 2 марки свободно  отгледани пилета  (сред общо 9 продукта), като средно качество. Според проучването, свободно  отгледаните полета са с малко по-лоши вкусови характеристики, защото приемат храна с ниско качество ( Статия 7).

По-добрa за околната среда?

Много консуматори на органични храни вярват, че допълнителната сума пари, която дават, подобрява състоянието на околната среда. Но истината е, че не може да се постави ясна разделителна линия между органичното и конвенционалното земеделие. Например, органичните фермери се стремят да не използват пестициди, но ако са заплашени от унищожение на реколтата, те може и да си променят решението…

Специални лечебни свойства?

Много билкари и хора, практикуващи алтернативна медицина, препоръчват органични храни, като част от методиката на лечение. Някои неправителствени организации (A perfect Healing) твърдят:

Органичната храна е въплъщение на  хиляди антибиотици и противовирусни елементи, които се съдържат в силно компостираната, органична почва. Когато ядем тези храни, те отлагат тези елементи, които се абсорбират от почвите в нашите тела, където пречистват всички заболявания и ни предпазват от бъдещи атаки. Дори раковите и други неинфекциозни заболявания са излекувани по този начин. Доказано  връщат обратно на крака всички болни хора (Статия 8).

Заключение

Проучване от 2002 година заключава, че:

  • Има твърдения, според които има разлика в различните сензорни качества между органичната и конвенционалната храна, но те не могат да бъдат доказани с експериментални данни. Подобни заключения са противоречиви и неверни (Статия 9).

През 2009 година, след преразглеждане на 162 научни публикации от 1958 г. до Февруари 2008 година, British Food Standards Agency стига до извода, че:

Няма доказателства за различия в съдържанието на хранителни вещества и други субстанции между органичната и конвенционално произведената храна или при животинските продукти. Отчетените минимални разлики в състава се дължат на естествената  биологичната вариация, различните условия на отглеждане и качеството на храната или хранителните вещества. (Статия 10).

Никой няма да ви спре, ако искате да си хвърлите парите по значително по-скъпи продукти. Но стикерчето на органичната храна не ви гарантира по-безопасна храна, по-богата на нутриенти, по-здравословна или по-лечебна… Потребителите винаги имат право на избор!

Статия 1: Dimitri C, Green CR. Recent growth patterns in the U.S. organic food market. USDA Agricultural Research Service, Resource Economics Division, Information bulletin No. 777, Sept 2002.

Статия 2: Rodale R. Testimony. New York State public hearing in the matter of organic foods. New York City, Dec 1, 1972.

Статия 3: USDA Study Team on Organic Farming. Report and Recommendations on Organic Farming. USDA, July 1980.

Статия 4: Newsome R. Organically grown foods: A scientific status summary by the Institute of Food Technologists’ expert panel on food safety and nutrition. Food Technology 44(12):123-130, 1990.

Статия 5: Organic produce. Consumer Reports 63(1):12-18, 1998.

Статия 6: Basker D. Comparison of taste quality between organically and conventionally grown fruits and vegetables. American Journal of Alternative Agriculture 7:129-136, 1992

Статия 7: Chicken: What you don’t know can hurt you. Consumer Reports 63(3):12-18, 1998.)

Статия 8: A Perfect Healing. Guidestar Web site, January 31, 2005.

Статия 9: Boume D, Prescott J. A comparison of the nutritional value, sensory qualities, and food safety of organically and conventionally produced foods. Food Science and Nutrition 42:1-34, 2002.

Статия 10: Dangour A and other. Comparison of composition (nutrients and other substances) of organically and conventionally produced foodstuffs: A systematic review of the available literature. Food Standards Agency, July 2009.

Хареса ли ти тази статия? Може да подкрепиш biologist чрез Patreon!
Become a patron at Patreon!
Share this Story
Load More Related Articles
Load More By biologist
Load More In Наука

Facebook Comments

Check Also

Приемът на никотинамид (NR или NMN) е безсмислен и няма да ви направи по-млади

През последните години изключително голяма популярност придобиват хранителни ...

Patreon

Ако харесвате съдържанието на biologist, може да го подкрепите чрез Patreon.!
Become a patron at Patreon!

Facebook